Analysefortegnelsen dækker Regionshospitalet Horsens, Skanderborg Sundhedshus og VitaPark Odder samt praktiserende læger i optageområdet.

Om Analysefortegnelsen

Her kan du i kortfattet form finde en række oplysninger om biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Find din analyse

Vejledning

Inden du bruger analysefortegnelsen, er det en god idé at læse vejledningen.

Variation på analyseresultater

Variation kan inddeles i følgende punkter:

Kontakt

Telefon

78 42 60 20

Mandag - fredag (undtaget helligdage og 1. maj)
7:30-9:00 og 13:00-14:00.

Mail

proevetagningen@horsens.rm.dk.

Adresse

Regionshospitalet Horsens
Blodprøver og Biokemi
Sundvej 30A
8700 Horsens