Find information til almen praksis, om undervisning og kompetenceudvikling samt kvalitetsudvikling i Dialyseklinikken.

Til almen praksis

Dialyseklinikken er et behandlingsafsnit, der dækker den sydøstlige del af Region Midtjylland i samarbejde med Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Behandlingen er ambulant og består i hæmodialyse til patienter med behandlingskrævende nyresvigt.

Ved behov indlægges patienten via nyremedicinsk bagvagt på tlf. 40 40 00 18 på Nyresygdomme, AUH.

Vi har stuegang ved nefrolog fra AUH en gang ugentligt.

Der er et omfattende samarbejde med almen praksis omkring de sygdomme og forhold, der ikke er relateret til nyresygdom/dialyse.

Sygeplejersker varetager den daglige behandling og I er altid velkommen til at kontakte os.

Undervisning og kompetenceudvikling

Alle sygeplejersker der ansættes i klinikken gennemgår et introduktionsforløb/program, som består af teoretisk og praktisk oplæring, og afvikles de første to måneder af ansættelsen.

Undervisningen tilrettelægges af afdelingens specialeansvarlige sygeplejerske.

Undervisningen foretages af eksterne samarbejdspartnere og klinikkens læger og sygeplejersker.

Alle sygeplejersker kommer på "det nefrologiske grundkursus i R.M." efter 2 års ansættelse, og "det udvidede nefrologikursus i R.M." efter 5 års ansættelse.

Kompetenceprofilen danner basis for den individuelle uddannelsesplanlægning.

Klinikkens kliniske vejleder, kvalitets- og specialeansvarlige sygeplejersker tilbydes både et internt og eksternt uddannelsesforløb.

Studerende

Vi modtager sygeplejestuderende på 3., 4., 6. og 7. semester fra VIA University College Horsens.

Vi tilbyder studieophold til internationale studerende gennem "European Nursing Module".

I praktikken planlægges det enkelte forløb ud fra uddannelsesbehov og den enkelte studerendes behov for læring, med pædagogisk vægt på før, under og eftervejledning i praksis.

Forløbet tilrettelægges, følges op og evalueres af Dialyseklinikkens kliniske vejleder og vejledere. Vi ser det som en udfordring og et aktiv at have studerende i klinikken

Sygeplejefagligt har vi fokus på pleje og omsorg af den kronisk syge hæmodialysepatient.

Da specialet er komplekst, har vi ansat sygeplejersker med et bredt erfaringsgrundlag og fagligt engagerede. Den studerende vil derfor få rig mulighed for at udvikle teoretiske og praktiske sider af sig selv.

Kvalitetsarbejde

Kvalitet og kvalitetsudvikling er et overordnet tema i Dialyseklinikken. 

Den kvalitets - og specialeansvarlige sygeplejerske har det overordnede ansvar for kvalitetsudvikling i samarbejde med afdelingsledelsen.

Kvalitetsudvalget Dialyseklinikken.

Kontakt

Dialyseklinikken

Telefon: 78 42 61 60

Mail: Dialyse@horsens.rm.dk