Uge 44 er national ernæringsuge. Hospitalets ernæringsråd sætter i løbet af ugen fokus på ernæring med bl.a. smagsprøver i kantinen og undervisning i Auditoriet

25.10.2023

Der er mulighed for at få smagsprøver og deltage i undervisning, når hospitalets ernæringsråd i uge 44 sætter fokus på sygdomsrelateret underernæring, og hvordan korrekt ernæring kan reducere den ernæringsrelaterede risiko for komplikationer og længerevarende behandlingsforløb for patienterne.

Formålet med undervisningen i Auditoriet er at udbrede viden om, hvordan vi med ernæring kan reducere ernæringsrelaterede komplikationer samt den sammenhæng, der er imellem mundpleje og ernæring.

Onsdag d. 1. november 2023

Kantinen:

Kl. 11.30 - 13.30: mulighed for smagsprøver og vejledning om ernæringsdrikke, sondeernæring og parenteral ernæring.
Der vil ligeledes være en ernæringsquiz, hvor man kan vinde ernæringsgodter til sit afsnit.

Auditoriet:

Kl. 13.00 – 13.50: 
Undervisning i ernæringsindtagets betydning for mundhulens sundhed v. omsorgstandplejer Tone L. Jørgensen

Kl. 14.00 – 14.45: 

Undervisning i sondeernæring ved demenssygdom
v. læge Kasper Petersen.

Torsdag d. 2. november 2023

Kantinen:

Kl. 11.30 - 13.30:

Mulighed for smagsprøver og vejledning om fortykningsmiddel, ernæringsdrikke og sondeernæring.

Hele ugen:

De enkelte afsnit rundt i huset har hele ugen mange spændende indslag om ernæring.

For eksempel har de medicinske afsnit dagens ernæringsspørgsmål.
Der er også ernæringsundervisning af serviceassistenter med køkkenfunktion på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Og endelig vil der være undervisning i ernæring til patienter med diabetes, under deres indlæggelse på Kirurgisk Sengeafsnit.

Fakta om Ernæringsrådet på Regionshospitalet Horsens

Kost- og ernæringsområdet på Regionshospitalet Horsens er organiseret på to niveauer:

1) Ernæringsrådet som er beslutningsorgan på hospitalsniveau

2) Et udførende organ bestående af afdelings- og afsnitsledelsen samt ernæringsnøglepersoner, som er ansvarlige på afdelingsniveau.

Ernæringsrådet sætter fokus på emner som forskning, udvikling og kvalitetssikring på tværs af hospitalet.

Rådets medlemmer har specialviden samt interesse inden for ernæringsområdet og udpeges af afdelingsledelseskredsen i et samarbejde med rådets øvrige medlemmer og hospitalsledelsen.

Læs mere om hospitalets ernæringsråd på intranettet.

Kontakt

Jane Vase

Leder af Hospitalskøkkenet
Tlf. 2935 1036
Janvas@Rm.dk