Den 25. april slog vi dørene op for alle med interesse i at se og høre, hvordan medarbejdernee arbejder på at forbedre patienternes møde med sundhedsvæsenet.

25.04.23

ATværspor LILLE.jpg

Mandag den 25. april slog vi dørene op for alle med interesse i at se og høre, hvordan hospitalets medarbejdere arbejder på at forbedre patienternes møde med sundhedsvæsenet samt deres egne arbejdsgange.
 
Brug af VR-briller og en interaktiv iPad løsning til smertedistraktion af børn, brug af VR til træning af livreddende førstehjælp, levende musik til patienter i dialyse, fysiske funktionstests samt brug af sundhedsdata til forbedring af en AI-algoritme og sundhedsdata til tidlig opsporing og hurtigere behandling af patienter med risiko for at udvikle kritisk sygdom.
 
Det var nogle af de mange forsknings- og udviklingsprojekter, som de besøgende kunne prøve, se og opleve ved dagens stande.
 
Besøgende kunne også se mængden af affald, som produceres i forbindelse med en fødsel, og hvor mange fraktioner, hospitalsaffald skal sorteres i.
 
- Dagen viste bredden i de mange forsknings- og udviklingsprojekter, som vi arbejder med på hospitalet. Tak til alle, som besøgte standene, og alle, som veloplagt viste deres projekter frem, siger forskningsleder og cheflæge Else Marie Vestergaard.
 
Det er nogle år siden, Forskningens Døgn sidst blev markeret med åbne stande pga. corona.

Fødsel LILLE.jpg

Else Marie Vestergaard

Cheflæge, forskningsleder, akademisk koordinator, PhD
Tlf. 51 26 60 76
elvest@rm.dk