Den nyrenoverede bygning 6 med bl.a. klinikker, kantine samt Røntgen og Skanning, har bl.a. fået plads til en ny 3T MR-skanner.

27.03.23

Medarbejdere fra Røntgen og Skanning ved den nye 3T MR-skanner.

Før var lokalerne dunkle, og det trak udefra, når vinden stod i en bestemt retning.

Nu er de samme lokaler lyse, klimavenlige og støjdæmpede samtidig med, at de byder på et meget bedre arbejdsmiljø for medarbejderne med daglig gang i bygning 6.

En af hospitalets centrale bygning, bygning 6, med klinikker, køkken samt Røntgen og Skanning har igennem de sidste fire år været igennem en omfattende renovering med nye facader, vinduer, tag, faldstammer, ventilationskanaler, vand- og varmerør samt efterisolering.

Det er sket, mens afdelingerne fortsat har taget imod patienter.

- Hvis der er nogen, som er glade for, at vi nu er nået i mål med renoveringen, så er det os i Røntgen og Skanning. Renoveringen har samtidig med nyt it-system og ny MR-skanner  været en omfattende og hård proces, hvor vi har skullet forsøge at holde driften i gang under svære forhold og lange etaper med støj og støv, sagde chefradiograf Louise Duedahl i sin tale ved gårsdagens officielle indvielse af bygning 6.

- Men nu står vi med en moderne og lys afdeling samt en opdateret maskinpark, som vi skal have godt op at køre. Herefter skal vi til igen at prioritere faglighed og kvalitet. Det glæder vi os meget til.

Tak til medarbejderne for stor fleksibilitet

Renoveringen af bygning 6 har også berørt medarbejderne i de kirurgiske klinikker. Det adresserede hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen under indvielsen.

- Vi ville gerne have udført projektet på en mere skånsom måde, men det har desværre ikke været muligt – skannerne og driften taget i betragtning. Vi vil derfor gerne takke for den meget store fleksibilitet, som alle berørte medarbejdere har udvist bl.a. her i Røntgen og Skanning og i de kirurgiske og urinvejskirurgiske klinikker.

- Renoveringen er blevet gennemført i et godt samarbejde mellem de kliniske afdelinger, hospitalets byggeorganisation og samarbejdspartnere.

Plads til ny MR-skanner

Opdateringen af bygning 6 skulle oprindeligt kun have været et mindre projekt. Men efterhånden som hospitalets byggeorganisationen arbejdede sig ind i projektet, viste det sig, at der var behov for en mere grundlæggende renovering af hele bygningens installationer, herunder el, VVS, ventilation og kloak. Bygningen er oprindeligt fra 1970 ligesom hospitalets højhus.

Samtidig har projektet omfattet etablering af et nyt MR-rum, idet hospitalet har fået en ny 3T MR-skanner. Den er ekstra kraftig og kan levere nogle andre typer af billeder end de skannere, afdelingen allerede har.

- Den nye skanner og renoveringen af bygning 6 er et led i den samlede opdatering af hospitalet til et moderne og fremtidssikret akuthospital. Stort tillykke med det gode resultat, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau, som stod for den officielle indvielse.

Regionsrådet gav i marts 2019 en anlægsbevilling til renovering af bygning 6.

Chefradiograf Louise Duedahl holder tale ved indvielsen af bygning 6 med Røntgen og Skanning

Kontakt

Berit Gosvig
Cheflæge
Røntgen og Skanning
berigosv@rm.dk

Kontakt

Louise Duedahl 
Chefradiograf, Røntgen og Skanning
Tlf. 7842 5852 
louidued@rm.dk