Musik- og Balletskolen i Horsens og Regionshospitalet Horsens indgår et nyt strategisk samarbejde, hvor kultur skal skabe værdi for patienter og medarbejdere.

 

 

26.06.23

På billedet er det fra venstre hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, innovationskonsulent Trine Wildt Andersen og Thomas Larsen Späth, leder af Horsens Musik- og Balletskole.

Et nyt og ambitiøst initiativ mellem Musik- og Balletskolen, Horsens Kommunes centrale kulturaktør, og Regionshospitalet Horsens skal fremover føre til nye løsninger inden for spændingsfeltet mellem kultur, behandling og sundhed.

Initiativet taler både ind i den nye kommunale kulturstrategi, hvor kultur bruges som metode, og hvor en ny kommunal ledelsesstrategi sætter fokus på samarbejdet med bl.a. eksterne partnere, og ind hospitalets nye strategi med retning mod et fortsat attraktivt hospital for både medarbejdere og patienter gennem sporene "Mere menneske, Større sammenhæng, Stærkere relationer og Mere faglighed".

- Sundhedsvæsnet står over for store komplekse udfordringer, som vi ikke kan løse alene. Det kalder på nye samarbejder og gentænkning af roller mellem det private, det offentlige og civilsamfundet. Derfor indgår vi nu i et fællesskab med nye og andre aktører, end vi plejer, og vi ser meget frem til samarbejdet med Musik- og Balletskolen, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Region Midtjylland støtter initiativet med 440.000 kroner.

- Vi er rigtig glade for at få mulighed for at udforske, hvordan Musik- og Balletskolens aktiviteter kan spille sammen med det etablerede behandlingssystem på regionshospitalet. Der er en gensidig interesse for at undersøge, hvordan der kan skabes synergi mellem vore fagområder enten ved at læne sig op ad erfaringer udefra eller udvikle helt nye metoder lokalt. Der er ingen tvivl om kulturens positive sundhedsfremmende effekter. Spørgsmålet er dog, hvordan potentialet udfoldes bedst – og der har vi brug for et tæt samarbejde med det sundhedsfaglige personale og deres specialviden. Det giver denne bevilling mulighed for, siger Thomas Larsen Späth, leder af Horsens Musik- og Balletskole.

Fokus på sårbare, kronikere og medarbejdere

Samarbejdet vil i første omgang koncentrere sig om tre spor målrettet forskellige målgrupper:

  • Sårbare forældre. Der findes fx. allerede sanggrupper for mødre med fødselsdepression forskellige steder i landet, og det har vist sig at give gode resultater. I projektet skal det undersøges, om man på flere måder kan understøtte fx par i fertilitetsbehandling, par, der har oplevet at miste, eller kommende/nye forældre, som oplever et mentalt pres.

  • Kronikere. Der findes allerede tilbud som fx korsang for patienter med KOL, og det har vist sig at forbedre og understøtte lungekapaciteten hos kronikergruppen. Projektet undersøger, om der er flere kronikergrupper, der kunne få gavn af nye tilbud på andre områder.
  • Medarbejdere. Projektet undersøger, om eller hvordan kultur kan blive en del af løsningen på at skabe mere trivsel, øget tilknytning og større fællesskab blandt medarbejderne på Regionshospitalet Horsens.

- Vi vil med en undersøgende tilgang, og i et samarbejde mellem patienterne/borgerne, klinikere fra hospitalet og fagfolk fra Musik- og Balletskolen udvikle nye indsatser, hvor det giver mening. De tværfaglige perspektiver skal være med til at sikre, at patientens udfordringer og behov matches med gode løsninger og tilbud, fortæller Trine Wildt Andersen, Innovationskonsulent på Regionshospitalet Horsens og projektleder for det fælles initiativ.

- Vi begynder med at se på, om der er eksisterende initiativer, som vi kan høste erfaringer fra og tilpasse vores kontekst.

Opstart af projektet sker i slutningen af 2023, og involveringen af medarbejdere og patienter sker i starten af 2024.

Kontakt

Lisbeth Holsteen Jessen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
Lisbeth.Holsteen.Jessen@horsens.rm.dk