Sygeplejerske Lisa Fønss Rasmussen forsvarede d. 17. november sin ph.d.-afhandling på hospitalet.

17.11.23

Lisa+alle3.jpg

På billedet ses Lisa (nr. 2 fra venstre) sammen med sine vejledere (fra venstre mod højre): Louise Bang Grode, ph.d. og klinisk specialist, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, Merete Gregersen, ph.d., lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (hovedvejleder) og Ishay Barat, overlæge, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens.

Lisas afhandling tager udgangspunkt i, hvordan andelen af ældre borgere og levealderen stiger samtidig med, at vi lever længere med flere alvorlige sygdomme.

Det resulterer i et øget forbrug af sundhedsydelser, herunder genindlæggelser, som presser vores sundhedsvæsen. I dag er det ca. 20% af de ældre medicinske patienter, som genindlægges inden for 30 dage efter en hospitalsudskrivelse - og antallet forventes at stige.

Så hvad er det for faktorer, der er afgørende for, om ældre medicinske patienter bliver indlagt igen? Og kan interventioner i overgangen mellem hospital og patientens eget hjem være med til at forebygge de mange genindlæggelser?
 
Ph.d.-afhandlingen, som bygger på data fra et systematisk litteraturstudie, et interventionsstudie og en spørgeskemaundersøgelse, viser, at overgangsinterventioner har forskellig effekt. Effekten er størst, når interventionerne målrettes risikopatienter, varer mindst en måned og er høj-intensive. Der ses imidlertid ikke nogen effekt af interventionerne på genindlæggelser, mortalitet eller dage i live uden for hospitalet, når interventionsgruppen sammenlignes med en kontrolgruppe.
 
Samtidig viser forskningsprojektet, at sygdom og håndteringen af sygdommen er blandt de primære årsager til genindlæggelserne, og at der ikke er enighed blandt patienter og pårørende, praktiserende læger og hospitalslæger om, hvilke faktorer, der medvirker til genindlæggelserne.

Et stort tillykke til Lisa med det flotte forsvar

Kontakt

Lisa Fønss Rasmussen

Sygeplejerske og cand.scient.san.publ
Tlf. 2423 1794
LIRASM@rm.dk