Her kan du læse om alle nye ledere, som er blevet ansat på Regionshospitalet Horsens i 2022.

Mette Ringtved

Sygeplejefaglig direktør

Mette Ringtved kommer fra en stilling som chefsygeplejerske på hospitalets Akutafdeling. Før det var Mette bl.a. ansat i en stilling som oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Sygehus Lillebælt. Mette har også tidligere været ansat på Regionshospitalet Horsens som afdelingssygeplejerske på Medicinsk Sengeafsnit 1. Hun er uddannet sygeplejerske, markedsøkonom og har en master i Leadership Psychology.

Klaus Birkelund Johansen

Cheflæge, Akutafdelingen

Klaus Birkelund Johansen kommer fra et job som overlæge på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, hvor han fungerede som funktionskoordinerende overlæge. Her varetog han bl.a. funktionsledelsen af både Akut Børn og Børn og Unge sammen med oversygeplejerskerne i afsnittene. Klaus er uddannet pædiater (børnelæge) med speciale i pædiatrisk gastroenterologi. Han har tidligere været formand for og er nu medlem af Dansk Pædiatrisk Selskab.

Louise Wamberg Nielsen

Cheflæge, Medicinsk Afdeling

Louise Wamberg Nielsen kommer fra en stilling som afdelingslæge på Medicinsk Afdeling. Her har hun inden for de senere år opnået væsentlige kompetencer med ledelse, samarbejde og drift. Louise er uddannet speciallæge i intern medicin, endokrinologi, og gennemgik en væsentlig del af sin speciallægeuddannelse på Medicinsk Afdeling i Horsens. Hun varetog også tidligere funktionen som ekstern lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Kirstine Leth Hjort

Chefsygeplejerske, Akutafdelingen

Kirstine Leth Hjort tiltræder sin nye stilling som chefsygeplejerske på Akutafdelingen på baggrund af 18 års erfaring som leder, heraf 14 som chefsygeplejerske fra Aarhus Universitetshospital. Hun kommer senest fra en stilling som chefsygeplejerske i Lever-, Mave- og Tarmsygdomme i Aarhus. Uddannelsesmæssigt har Kirstine bl.a. gennemført en master i offentlig ledelse og en diplomuddannelse i både ledelse og sundhed.

Malene Søby Christophersen.jpg

Malene Søby Christophersen

Overlæge, Akutafdelingen

Malene Søby Christophersen er ansat som uddannelsesansvarlig overlæge på Akutafdelingen. Hun er uddannet lungemediciner inden for invasiv diagnostik og har tidligere været ansat i Region Syd på en medicinsk afdeling. Malene bringer nu stor faglighed og meget energi ind i gruppen af speciallæger i Akutafdelingen og er i gang med en merituddannelse til akutmediciner.

Tobias Godsk Hermansen

Overbioanalytiker, Blodprøver og Biokemi

Tobias Godsk Hermansen kommer fra en stilling som funktionsbioanalytiker i Biokemi og Immunologi på Sygehus Lillebælt. Han har en bred faglig viden og stærke kompetencer blandt andet inden for blodtypeserologi og kan dermed være med til at styrke fagligheden og kvaliteten i afdelingen.

Sandeep Prataprao Tambe

Overlæge, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Sandeep Prataprao Tambe kommer fra en stilling som overlæge på Anæstesiologisk Afdeling ved Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Han har tidligere været ansat på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, Anæstesiologisk Afsnit på Aarhus Universitetshospital, først som reservelæge og dernæst som afdelingslæge. Han har sin speciallægeuddannelse og diplom i thorax-anæstesi fra Indien.

Sanne Kjær Dahm.jpg

Sanne Kjær Dahm

Overlæge, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Sanne Kjær Dahm er speciallæge i almen medicin og har tidligere været praktiserende læge i Silkeborg, ligesom hun har været ansat ved Forsvarets Sanitets Kommando mhp. en forebyggende indsats over for PTSD. Sanne er supervisor for grupper af praktiserende læger og personale i praksis og blev ultimo 2022 optaget på det første hold af den nye danske teoretiske uddannelse som fagområdespecialist i palliativ medicin.

Mia Veller Normann Christensen

Oversygeplejerske, Dagkirurgien

Mia Veller Normann Christensen har tidligere været ansat som sygeplejerske og flowkoordinator på hospitalet her i Horsens, før hun kom til Sygehus Lillebælt. Her har hun bl.a. stået i spidsen for implementeringen af principperne for Sikkert Patientflow samt været souschef på Medicinsk Sengeafsnit og Diagnostisk Center, før hun nu er tilbage i Horsens. Mia er i gang med at tage en master i læreprocesser med specialisering i organisations- og ledelsespsykologi på Aalborg Universitet.

Lotte Dahl Jensen

Funktionsansvarlig overlæge, Fertilitetsklinikken

Lotte Dahl Jensen kommer fra en stilling som afdelingslæge i afdelingen, er ph.d. og har særlig interesse for ledelse. Hun har længe dygtiggjort sig inden for området, senest med en netop afsluttet lederuddannelse. Lotte vil, sammen med den øvrige funktionsledelse, varetage den daglige ledelse i Fertilitetsklinikken.

Maria Stentebjerg Skøtt.jpg

Maria Stentebjerg Skøtt

Overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler

Maria Stentebjerg Skøtt er ansat som overlæge i benign gynækologi med særlig kompetence inden for ambulant kirurgi. Hun kommer fra en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge på Regionshospitalet Randers og har desuden en særlig interesse for gynækologisk ultralyd og hysteroskopi, hvilket hun har dygtiggjort sig inden for bl.a. gennem et længere uddannelsesophold i London.

Helle Kirkegaard

Overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler

Helle Kirkegaard er ansat som overlæge i benign gynækologi. Hun kommer fra en stilling som afdelingslæge i afdelingen og har særlig fokus på ambulant kirurgi, kommunikation, 360 graders feedback og funktionen som uddannelsesansvarlig prægraduat lektor (UPL). Helle har en bred erfaring med organisatorisk arbejde både i afdelingen og fra sit engagement i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, hvor hun længe har været aktiv.

Anne-Mette Tjørnelund.jpg

Anne-Mette Tjørnelund

Konstitueret ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapien

Anne-Mette Tjørnelund er uddannet ergoterapeut og blev konstitueret i stillingen fra en stilling som ergoterapeut i medicinsk gruppe. Her har hun haft et stort fagligt fokus på at udbrede kendskabet til dysfagi. Derudover har Anne-Mette været arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) og herigennem fået interessen for det organisatoriske arbejde. Anne-Mette er konstitueret frem til den 30. april 2023.

Vibeke Duedahl Knudsen

Oversygeplejerske, Medicinsk Sengeafsnit 1

Vibeke Duedahl Knudsen er uddannet sygeplejerske og kommer fra en stilling som sundhedsfaglig konsulent i hospitalets afsnit for Kvalitet- og Sundheds IT. Tidligere har hun bl.a. været ansat i Medicinsk Sengeafsnit 2, hvor hun i en lang årrække var klinisk koordinator. Ligeledes har Vibeke været konstitueret afdelingssygeplejerske i Medicinsk Sengeafsnit 2.

Anne Dindler

Overlæge, Medicinsk Afdeling

Anne Dindler er speciallæge i geriatri (ældresygdomme) og kommer fra en stilling som afdelingslæge på samme afdeling. Anne har det lægefaglige ansvar for Klinik for Ældresygdomme under Medicinsk Afdeling og har i sit arbejde fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring den skrøbelige, ældre patient.

Berit Dalsgaard Nielsen

Overlæge, Medicinsk Afdeling

Berit Dalsgaard Nielsen er ansat som forskningsansvarlig overlæge i Medicinsk Afdeling med henblik på at synliggøre forskningen og optimere forholdene for at igangsætte og bedrive forskningsaktiviteter i afdelingen. Stillingen er delt mellem forskning og klinik, og Berit har forskningsaktiviteter både lokalt, nationalt og internationalt. Berit kommer fra en afdelingslægestilling på samme afdeling, er speciallæge i reumatologi, ph.d. og klinisk lektor.

Mathias Bjerring Ho

Overlæge, Ortopædkirurgi

Mathias Bjerring Ho er speciallæge i ortopædisk kirurgi og har udviklet ekspertise inde for hoftekirurgien. Han beskæftiger sig dels med ledprotesekirurgi, herunder den avancerede revisionskirurgi, og dels med ledbevarende hoftekirurgi med hofteledsartroskopier og rekonstruktive indgreb på gluteus medius. Mathias har i en årrække været involveret i lægelig videreuddannelse og har fungeret som uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL).

Ása Eiriksdottir.jpeg

Ása Eiriksdóttir

Overlæge, Ortopædkirurgi

Ása Eiriksdóttir er opvokset i det nordlige Island og uddannet læge fra universitetet i Reykjavík. Efter studiet arbejdede hun nogle år på Island, inden hun rejste til Sverige og blev speciallæge. Ása har de seneste 10 år hovedsageligt arbejdet med håndkirurgi, idet hun fik muligheden for at arbejde på Håndkirurgiska Klinikken på Universitetssygehuset i Malmø.

Dorthe Sandholdt Kristiansen

Oversygeplejerske, Ortopædkirurgi

Dorthe Sandholdt Kristiansen kommer fra en stilling ved Ortopædkirurgisk operationsgang ved Vejle Sygehus, hvor hun de seneste år har arbejdet som specialeansvarlig sygeplejerske inden for hoftesektoren.
Dorthe har ud over uddannelsen til sygeplejerske også afsluttet en diplomuddannelse i ledelse. Hun har været konstitueret afdelingssygeplejerske på operationsgangen i Vejle af et par omgange i de senere år.

Torben Sørensen.jpg

Torben Sørensen

Overlæge, Røntgen og Skanning

Torben Sørensen er en erfaren overlæge med mange års erfaring fra Region Syddanmark. Her har han bl.a. arbejdet med CT-skanning og ultralyd. I Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Horsens bidrager Torben bl.a. til uddannelsen af yngre læger i form af bl.a. sine store kompetencer inden for ultralyd.

Katrine Bøtchier Kristensen.jpg

Katrine Bøtchiær Kristensen

Serviceleder, Service og Teknik

Katrine Bøtchiær Kristensen kommer fra en stilling som kvalitets- og driftskoordinator i Service og Teknik. Her har hun bl.a. arbejdet med driftsplanlægning, uddannelse af elever og kvalitetskontrol.
Katrine har en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Hun har bl.a. arbejdet som projektmedarbejder i Horsens Kommune samt som sagsbehandler i Aarhus og Skanderborg Kommuner.

Jill Natasja Hansen

Ledende lægesekretær, Røntgen og Skanning

Jill Natascha Hansen er det nyeste supplement til ledergruppen i Røntgen og Skanning. Jill vil med sine dygtige lægesekretærkompetencer, sit store overblik og stærke tværfaglige samarbejdsevner sikre et velfungerende sekretariat, der spiller stærkt sammen med afdelingens øvrige drift. Jill har blikket for den optimale udnyttelse af kapaciteten, men arbejder samtidigt for at møde patienterne individuelt, så de bliver hjulpet bedst muligt igennem deres undersøgelsesforløb.