Fra onsdag den 1. marts 2023 skal du benytte et nyt bestillingssystem, når du har brug for hjælp fra Teknisk Afsnit.

24.01.2023

Fra onsdag den 1. marts 2023 skal du benytte et nyt bestillingssystem, når du har brug for hjælp fra Teknisk Afsnit.

DaluxFM HelpDesk erstatter MainManager

Det nye system hedder DaluxFM HelpDesk, og kommer til at findes både som app i Citrix-modulet og som link på intranettet, svarende til den løsning, der er gældende for MainManager i dag.

MainManager appen fjernes fra Citrix d. 1. marts 2023.

Mere fleksibelt system

MainManager virkede, men det virkede ikke optimalt, og gav hverken brugerne eller Teknisk Afsnit de bedste muligheder for at levere tilfredsstillende opgaveløsninger.

Region Midt har derfor været igennem en længere proces for at finde frem til det fremtidige driftssystem, og efter tests af flere driftssystemer er valget faldet på DaluxFM.

Det er et anerkendt system, som flere andre organisationer også har stor glæde af. Derudover er det moderne og har et enkelt layout i sin brugerflade, så man som bruger ikke skal bruge unødig tid til at registrere tekniske skader/fejl/udfordringer.

DaluxFM HelpDesk anvendes allerede på Aarhus Universitetshospital og på Regionshospitalet Gødstrup.

Teknisk Afsnit ser frem til bedre opgavestyring

I Teknisk Afsnit glæder man sig til skiftet, da man vurderer, at DaluxFM vil bidrage til en bedre opgavestyring. Brugerne får en nemmere adgang til at registrere deres tekniske udfordringer, og i Teknisk Afsnit får man et bedre overblik over styringen af opgaverne samt en højere grad af dialog med brugerne undervejs i opgaveforløbet.

Det videre forløb frem mod 1. marts

Medio februar sendes en vedledning til de enkelte afdelinger, der nærmere beskriver mulighederne i DaluxFM HelpDesk.

Vejledning til DaluxFM HelpDesk vil ligeledes blive udskiftet med vedledningen til MainManager på Intranettet under teknisk hjælp ikonet.

Flere oplysninger

Daniel Ravn
Projektleder
Tlf. +45 5162 6060
danrav@rm.dk