Mandag den 11. september modtager alle medarbejdere på Regionshospitalet Horsens en direkte mail med link til at udfylde de to undersøgelser TULE og APV.

23.08.23

Fællestillidspræsentanterne Niels Jørgen Nielsen og Liselotte Svane Pedersen.

Startskuddet for TULE og APV-undersøgelserne lyder mandag den 11. september, og undersøgelserne kan besvares til og med mandag den 25. september.

Husk, det er din mulighed for som medarbejder at komme med forslag til forbedringer og fortælle, hvordan du oplever dagligdagen og arbejdsmiljøet i din afdeling.

- Det er vigtigt at besvare TULE og APV, fordi det er en af de måder, hvorpå vi som medarbejdere kan få indflydelse på vores arbejdsplads. Her har du muligheden for at fortælle din ledelse, hvordan du oplever fx samarbejdet, kommunikationen og løsningen af arbejdsopgaverne i det daglige. Det er også en evaluering af din ledelse ift. hvad den gør godt, og hvad du tænker, at den kan gøre bedre, siger Liselotte Svane Pedersen, som er fællestillidsrepræsentant for alle social- og sundhedsassistenter på hospitalet og næstformand i hospitalets medinddragelsesudvalg HMU.

Også fællestillidsrepræsentant for hospitalets sygeplejersker Niels Jørgen Nielsen opfordrer sine kolleger til at bruge tiden på at udfylde de to spørgeskemaer, der hører til undersøgelserne.

- Måske du tænker over, hvad det nytter, og om det gør nogen forskel, hvorvidt du udfylder spørgeskemaerne? Men nogle gange må man jo begynde med at plante et frø, som så senere kan blive til noget større. Og hvis man så er mange, som sætter et frø, så kan det blive til et vigtigt signal om, hvordan vi oplever vores arbejdsplads, siger Niels Jørgen Nielsen.

- Jeg kan kun opfordre mine kolleger til i fællesskab at tage en snak om, hvad der betyder noget på arbejdsplads, og hvad vi med fordel kan henholdsvis justere og fastholde i den næste tid, siger Niels Jørgen Nielsen.

TULE-undersøgelsen er anonym, og der bliver kun udarbejdet rapporter for grupper under ti personer, hvis alle medarbejdere giver samtykke. Resultaterne sendes ca. 4 uger senere til nærmeste leder, som herefter videreformidler rapporten til medarbejderne.

Informationsmøde den 29. august

Alle, som ønsker mere viden om undersøgelserne, har mulighed for at komme til informationsmøde på hospitalet tirsdag den 29. august kl. 14-15 i Auditoriet.

Der er ingen tilmelding til mødet. Man kan bare møde op. 

Fotokonkurrence

Hospitalets arbejdsmiljøgrupper deltager i ugerne op til i en konkurrence, som handler at illustrere, hvordan afdelingerne arbejder med arbejdsmiljø og trivsel.

Grupperne har mulighed for at indsende fotos, som lægges på hospitalets intranet. Fotos'ene kan være af en undervisningssituation, et personalemøde, den fysiske indretning af arbejdsplads eller andet, som illustrerer det daglige arbejde med arbejdsmiljø og trivsel.

Konkurrencen slutter fredag den 9. september. Herefter trækkes lod blandt de indsendte bidrag, og der er i alt fem arbejdsmiljøgrupper, der kan vinde en præmie til uddeling i deres afsnit/område.

Fotos mailes til arbejdsmiljøkonsulent Anja Frøkjær.Service og Teknik har indsendt deres bidrag til fotokonkurrencen med et billede fra deres strategidag, hvor fokus var på arbejdsmiljø og trivsel.

Kontakt

Anja Frøkjær

Arbejdsmiljøkonsulent
Tlf. +45 2032 4232
anjfro@rm.dk