80 af hospitalets medarbejdere og ledere deltog 4. juni i den første pilot-workshop, som skal gøre hospitalet til Vælg Klogt-Ambassade.

04.06.24

På Regionshospitalet Horsens har vi et ønske om at blive Vælg Klogt-Ambassade.

Det er sted, hvor vi arbejder tværfagligt sammen om at identificere og undgå unødvendige undersøgelser og behandlinger både af hensyn til patienterne og sundvæsenets samlede mængde af ressourcer.

Derfor gennemførte vi 4. juni den første af en række workshops, som skal give os fælles viden, indsigt og sprog om Vælg Klogt-indsatsen. Samtidig skal workshoppen danne grundlag for, at vi både begynder at implementere anbefalingerne fra den nationale Vælg Klogt-indsats og igangsætter egne lokale initiativer.

- Det er en ledelsesmæssig prioritering, at Regionshospitalet Horsens skal blive Vælg Klogt-Ambassade både som led i hospitalets overordnede strategi og som en del af den regionale transformations-dagsorden, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

- I det arbejde kommer vi bl.a. til at udvikle og udbrede det workshop-koncept, som vi nu har afprøvet for første gang. Målet er at få endnu flere klinikere og patienter med i arbejdet og blive rigtig dygtige til at identificere unødvendige undersøgelser og behandlinger. Derfor arbejder vi med en bred tværfaglig involvering.

Sammen med patienterne og de faglige selskaber

Dagens pilot-workshop blev gennemført i et tæt samarbejde med Vælg Klogt-organisationen, som Danske Patienter og Lægevidenskabelig Selskaber står bag.

Vælg Klogt arbejder for en kulturændring, hvor mere ikke altid er bedre og har derfor både udarbejdet en model for faglig prioritering i sundhedsvæsenet og en række anbefalinger, som patienter og de faglige selskaber er involveret i.

- Sundhedsvæsenet kan ikke fortsætte med at buldre derudad med nye tiltag og satse på alt, der opdages i forskningen. Vi skal turde stoppe op og spørge, om der er noget, vi kan holde op med at gøre uden at kompromittere patientsikkerheden, indledte den første af dagens oplægsholdere Susanne Axelsen, som er leder af Vælg Klogt og overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital.

Et forum at drøfte forslag i

På pilotworkshoppen hørte de ca. 80 klinikere fra henholdsvis Akutafdelingen, Medicinsk Afdeling, Kirurgi samt Røntgen og Skanning oplæg fra bl.a. Vælg Klogt, Styrelsen for Patientklager og to kolleger fra Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Deltagerne tog derefter hul på enten at udvælge, hvilke Vælg Klogt-anbefalinger, de vil begynde at arbejde med, eller om de vil udvikle egne lokale indsatser.

- Der var opbakning til, at vi skal hjælpe patienterne til at få nogle endnu mere optimale forløb, samt fokus på at sikre ressourcer til de patienter, der har mest brug for det. Og det er et glædeligt budskab, sagde læge Anders Sørensen fra Kirurgi.

- De konkrete forslag, vi kom med fra Kirurgis side, er nogle, vi har gået og tænkt over i lang tid. Det er derfor opløftende at få et forum at lufte dem i og opleve, at det bliver taget seriøst, sagde Anders Sørensen.

Fra Kirurgis side blev der bl.a. stillet forslag om i højere grad at hjælpe ældre og skrøbelige patienter til at undgå ubehag ved at undgå unødige skopier. Et andet forslag gik på at undgå unødige bekymringer i forbindelse med fx polypsvar i de tilfælde, hvor svarene alligevel ikke har nogle behandlingsmæssige konsekvenser.

Der vil nu blive arbejdet videre med forslagene, som blev stillet på dagen, og efter sommerferien vil der blive inviteret ind til yderligere en workshop for et nyt hold af klinikere.

Kontakt

Hospitalsledelsen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
 
Lægefaglig direktør

Tlf. 2286 0649

Mette Ringtved
Sygeplejefaglig direktør
Tlf. 7842 5006