Her i maj sætter vi på tværs af hospitalet og i samarbejde med kommunerne et særligt fokus på palliation til patienter med en livstruende sygdom.

30.05.24

Hvordan sikrer vi i fællesskab, at patienterne får den rigtige palliation på tværs af eget hjem, hospital og i overgangene imellem?

Med det fælles fokus har bl.a. Medicinsk Afdeling og kommunerne arrangeret en ’palliationsudveksling’. Det er et tiltag, hvor en medarbejder fra hhv. kommune og hospital tager på besøg hos hinanden for at blive klogere på hinandens rammer og arbejdsgange. Efterfølgende deler de deres indsigter og viden med kollegaerne.

Udvekslingen har bl.a. synliggjort vigtigheden af at være på forkant og tænke i ’den næste tid’, særligt hvis patienten er på vej til at blive udskrevet.  Det kan nemlig være, at patienten ikke har symptomer på udskrivelsestidspunktet, men tilstanden kan hurtigt ændre sig.

Udover palliationsudvekslingerne så har kommunerne og hospitalet også gennemført flere læringssessioner i fællesskab bl.a. et kick off for hele palliationsmåneden. Et korps af palliations-nøglepersoner og tværfaglige samarbejdspartnere står også for at gennemføre dialog- og undervisningssessioner for deres kolleger, så den palliative indsats bliver udbredt og styrket på hele hospitalet.

Baggrunden for månedens fokus på palliation er bl.a. en samarbejdsaftale indgået imellem kommuner, praktiserende læger og region i Region Midtjylland. Målet med aftalen er – i endnu højere grad - at tilbyde patienter med behov for palliation den rette indsats på det rette tidspunkt, og så patienten og de pårørende inddrages, så deres ønsker og behov tilgodeses i det omfang, det er muligt.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er formålet med palliation 'at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Dette ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art'.

Kontakt

Hanne Gyldenløve

Chefsygeplejerske MPG
Mobil 2178 0848
Hanne.Gyldenloeve@horsens.rm.dk.

Anne Snoghøj Erlang

Udviklingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling
Mobil 2120 3719
Mail a.e@rm.dk.