Læs om vores målsætning for medarbejdere og se vores organisationsdiagram.

Organisationsdiagram

Kvalitetsudvalg

Kvalitetsudvalget er sammensat af ledelsen, kvalitetsansvarlige samt klinikere fra alle faggrupper og afsnit.

Medlemmerne i kvalitetsudvalget er ansvarlige for at implementere nye beslutninger ud i eget afsnit samt de netværksgrupper, de er medlem af. 

Målsætning

Medicinsk Afdeling har som mål at være en attraktiv fremtidssikret afdeling med høj trivsel. Vi stræber efter den højeste faglige kvalitet i den medicinske udredning, pleje og behandling. Vi uddanner nuværende og fremtidigt personale og vil forske i fremtidens udredning, pleje og behandling.

Vi vil, at vores kommunikation er professionel på lige fod med den medicinske behandling, hvor patienter og pårørende oplever sig inddraget og trygge i samarbejdet.

Alle medarbejdere skal opleve og bidrage til et lærende og udviklende samarbejde, der danner rammen for et sundt arbejdsmiljø.

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Telefon: 78 42 66 59

Send en mail til Ledelsessekretariatet