Hoved-Medudvalget (HMU) og Lokale-Medudvalg (LMU'ere) på hospitalet har nu udarbejdet høringssvar til Politisk Sparekatalog i Region Midtjylland.

17.11.23

Formandsskabet for HMU takker udvalget for dialogen på det ekstraordinære møde afholdt den 14. november, samt LMU'erne for de gode inputs, der er fremsendt forud for det ekstraordinære møde. På baggrund af drøftelsen den 14. november er høringssvaret blevet tilrettet.

De endelige høringssvar kan læses her:

HMU, Regionshospitalet Horsens

Det endelige høringssvar vedr. Politisk Sparekatalog 2024 er nu sendt til Regionsadministrationen og fremgår også af både regionens og hospitalets temaside vedr. Budget 2024.

Høringsperioden for Udkast til Politisk Sparekatalog 2024 udløb den 20. november.

Efterfølgende behandler først Forretningsudvalget udmøntningen af besparelserne den 12. december og dernæst Regionsrådet den 20. december.

 

Kontakt

Lisbeth Holsteen Jessen

Hospitalsdirektør
Tlf. 2120 4844
Lisbeth.Holsteen.Jessen@horsens.rm.dk

Liselotte Svane Pedersen

Social- og sundhedsassistent
Fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedsassistenter/ sygehjælper
liselper@rm.dk
Tlf. 7842 6868.