Her finder du kontaktoplysninger på vores pressetelefon og information til journalister.

Vi står til rådighed for pressen

På Regionshospitalet Horsens er vi imødekommende over for henvendelser fra pressen i overensstemmelse med Region Midtjyllands kommunikationspolitik.

Det betyder bl.a., at vi besvarer henvendelser fra pressen så hurtigt som muligt og hjælper pressen med at finde frem til relevante personer at tale med.

Vi anbefaler, at du/I ringer først og laver en aftale forud for jeres besøg på hospitalet.

Retningslinjer for patienters medvirken

Regionshospitalet Horsens vil gerne være åbne i forhold til pressen og offentligheden, men det skal balanceres med hensynet til vores patienter og brugere. 

Regionsrådet har derfor vedtaget en politik for, hvordan vi ønsker at samarbejde med pressen, når patienter er involveret.

I kort træk siger politkken følgende

Hvis pressen vil interviewe, filme eller fotografere en patient kan det udelukkende foregå med samtykke fra personen selv. Kontakten til patienten vil oftest gå igennem det personale, som har patienten i behandling.

Patienter, som er ude af stand til at give samtykke eller som ikke ønsker at blive fotograferet eller at få besøg af pressen, har en berettiget forventning om, at Regionshospitalets personale bistår dem ved at nægte pressen adgang til patientens sengestue.

Pressen skal, inden der interviewes, fotograferes eller filmes, give personalet tilstrækkelig tid til at informere øvrige patienter, således at de kan afgøre, om de eventuelt vil medvirke.

Se hele politikken "Patienten i pressen" (pdf)

Hospitalets kommunikationschef

Mette Vestergaard Rasmussen
mevras@rm.dk
Tlf. 23 81 86 14

Pressehenvendelser besvares på hverdage fra kl. 8 - 15.30.

Du kan også kontakte hospitalsledelsen