Om hospitalsledelsen

Det overordnede ansvar for ledelsen af Regionshospitalet Horsens, herunder patientbehandlingen, patientplejen samt hospitalets drift, er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til Region Midtjyllands direktion som, med støtte af Sundhedsstaben, har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet. Regionshospitalet Horsens er organiseret i en række afdelinger, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

Hospitalsledelsen består af

Hospitalsdirektør

Lisbeth Holsteen Jessen

Sekretær

Gitte Bénée Murmand
Direkte tlf. 78 42 50 60

Lægefaglig direktør

Nils Falk Bjerregaard

Sekretær

Lene Skjærris
Direkte tlf. 78 42 50 64

Sygeplejefaglig direktør

Mette Ringtved

Sekretær

Bente Reese
Direkte tlf. 7842 5062