Et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland

Regionshospitalet Horsens er områdehospital for ca. 218.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Hospitalet er en af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland og omfatter desuden Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup.

Vi varetager akut og planlagt behandling samt uddannelse, udvikling og forskning.

Vores mål er et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.

Nøgletal

Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen.

Budget 2022: 1.217 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere: 1.628
Medarbejdere: 1.922
Gennemsnitlig liggetid: 2,4 dage
Antal fødsler: 2.367
Unikke patienter: 82.072
Hospitalsudskrivninger: 26.878
Ambulante besøg: 200.757
Operationer: 20.082
Skopier: 17.200
Optageområde, antal borgere: 233.000

Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tlf. 78 42 51 02.

Organisationsdiagram

Se organisationsdiagram for Regionshospitalet Horsens.