Forskningsstrategi

Forskningsstrategien giver et overblik over hospitalets strategiske forskningsområder i perioden fra 2019 til 2022. Forskningsstrategien skal læses selvstændigt, men skal løbende vurderes i sammenhæng med den årlige Årsrapport. Heri fremgår det foregående års forskningsaktiviteter sammen med en bibliometrioversigt, der giver et overblik over publikationer med tilknyttede forfattere. Der vil årligt blive udført en intern evaluering i forbindelse med hospitalets Årsrapport for forskning i forhold til, hvorvidt den lagte strategi fører til de ønskede resultater, og hvorvidt denne forventes gennemført for den samlede 4-årige periode. Dette vil gøres af Forskningsledelsen i regi af Forskningslederforum, hvor forskningslederen for hver afdeling er til stede og kan indgå i en dialog om årsrapporten. Herefter vil Årsrapporten fremlægges for Forskningsrådet til godkendelse. Den årlige afdelingsrapporterede Forskningsprofil udgår således.

Forskningsstrategien opdateres planmæssigt næste gang i 2022. Såfremt, der sker større organisatoriske ændringer, kan Forskningsrådet tage initiativ til en tidligere revidering.

Forskningsrådet

Forskningsrådet på Regionshospitalet Horsens er et forum, hvor der udveksles idéer ift. hospitalets forskningsaktivitet og udvikling.

Forskningsrådet består af forskningsaktive medarbejdere fra alle hospitalets afdelinger, bl.a. ph.d.-studerende, postdocs, kliniske specialister, lektorer, professorer, forskningsansvarlige, Forskningsledelsen og Hospitalsledelsen.

Forskningsrådet tager bl.a. beslutninger omkring finansiering af nye forskningsprojekter og udgør en rådgivende instans for Hospitalsledelsen.

Forskningsrådet mødes fire gange årligt.

Ansatte i Forskningsenheden

Sundhedsfaglig forskningsleder

Marianne Johannson Jørgensen

mariajrg@rm.dk
Tlf.: 78 42 61 01
Mobil: 29 63 40 34
Mariannes Pure profil

Forskningsleder

Else Marie Vestergaard

else.marie.vestergaard@rm.dk
Mobil: 51 26 60 76
Else Maries Pure profil

Fundraiser

Inger Krog-Mikkelsen

ingkrogm@rm.dk
Tlf.: 78 42 61 06
Ingers Pure profil

Forskningssekretær

Line Jensen

linejen8@rm.dk
Tlf.: 78 42 61 03

Datakonsulent

Katrine Svendsen

KARESN@rm.dk

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt en medarbejder, hvis du har spørgsmål om forskning på Regionshospitalet Horsens.

Line Jensen 
Forskningssektretær 
Tlf. 78 42 61 03

Marianne Johansson Jørgensen
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 78 42 61 01

Else Marie Vestergaard
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 51 26 60 76

Inger Krog-Mikkelsen
Fundraiser
Tlf. 78 42 61 06

Adresse

Forskningsenheden
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang

Brug Indgang X.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en mail til vores funktionspostkasse.

Send mail til Forskningsenheden