Om Forskningsenheden

Forskningsstøtten på Regionshospitalet Horsens er organiseret i en særskilt forskningsenhed, som refererer direkte til Hospitalsledelsen.

Forskningsenheden understøtter udviklingen af et aktivt forskningsmiljø og hospitalets forskende medarbejdere bl.a. andet ved at tilbyde kontorpladser i dejlige lokaler med mulighed for masser af sparring med hospitalets øvrige forskere.

Forskningsenhedens ressourcer

 • Forskere på Regionshospitalet Horsens har mulighed for efter aftale at få stillet kontorpladser og IT ressourcer til rådighed
 • Forskningsenhedens fundraiser hjælper og rådgiver hospitalets forskere med at finde relevante fonde og udarbejdelse af fondsansøgninger
 • Fagbibliotekaren hjælper med litteratursøgninger og spørgsmål og opgaver ift. bibliometri og citationsanalyse. Bibliotekaren er til stede hver tirsdag og kan derudover kontaktes på mail og telefon
 • Forskningsenheden har en ekstern statistiker tilknyttet, som kan hjælpe med spørgsmål om statistik og analyser
 • Forskere kan efter aftale få hjælp til datamanagement.

Den daglige ledelse af Forskningsenheden varetages af Forskningsledelsen. 

Faciliteter

Forskningsenheden holder til på 1. sal i Simulations- og Innovationscentret (SiC) ved indgang X. Her er der 7 kontorer med plads til ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og Forskningsenhedens medarbejdere og tilknyttede personer.

Forskningsenheden har også adgang til forskningslaboratoriet i Blodprøver og Biokemi, hvor forskere på Regionshospitalet Horsens kan udføre laboratoriearbejde ifm. deres projekter.

Forskningslaboratoriet

Faciliteter i forskningslaboratoriet

Forskningslaboratoriet ligger i Blodprøver og Biokemi og rummer faciliteter til basale laboratorieteknikker. Laboratoriet er velegnet til prøvelogistik i forbindelse med klinisk forskning.

Udstyr i forskningslaboratoriet

Stinkskab og LAF-bænk

Centrifuger:

 • Rotina 380R kølecentrifuge
 • Eppendorf 5810R kølecentrifuge
 • Hermle Z300K kølecentrifuge
 • Bordcentrifuger

Køl/frys:

 • Fryser -18 grader
 • Køleskab

Apparatur/udstyr:

 • Mikrobølgeovn
 • Eppendorf Heat Sealer
 • Varmeblok
 • 2 stk. Leica Mikroskop
 • Elektronisk vægt
 • Diverse pipetter

Kontaktpersoner for forskningslaboratoriet i Blodprøver og Biokemi:

Cheflæge, ph.d., Else Marie Vestergaard, elvest@rm.dk

Biokemiker, ph.d., Jesper Sanderhoff Johansen, jesper.johansen@rm.dk

Data

Hvis du har brug for råd og vejledning til, hvor og hvordan du søger om adgang til data, eller hvordan du anvender data, kan du henvende dig hos følgende:

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt en medarbejder, hvis du har spørgsmål om forskning på Regionshospitalet Horsens.

Line Jensen 
Forskningssektretær 
Tlf. 78 42 61 03

Marianne Johansson Jørgensen
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 78 42 61 01

Else Marie Vestergaard
Forskningsleder, ph.d.
Tlf. 51 26 60 76

Inger Krog-Mikkelsen
Fundraiser
Tlf. 78 42 61 06

Adresse

Forskningsenheden
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang

Brug Indgang X.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en mail til vores funktionspostkasse.

Send mail til Forskningsenheden