Kvalitetsarbejde på Regionshospitalet Horsens

På Regionshospitalet Horsens arbejder vi vedvarende på at sikre, at vores patienter oplever nogle smidige, effektive og sammenhængende patientforløb, og at de får et behandlingstilbud af høj kvalitet. Vi bestræber os således på at yde den bedst mulige undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering med inddragelse af den enkelte patients ønsker og behov. Ligeledes er det vigtigt for os, at patienterne føler sig trygge undervejs i deres behandlingsforløb.

Region Midtjylland har et særligt fokus på at forbedre behandlingen inden for bestemte områder.

Du kan se regionens mål for god kvalitet og service for disse områder i denne oversigt (åbner på www.rm.dk) – og du kan se, i hvor høj grad Regionshospitalet Horsens opfylder målene.

Kvalitet- og patientsikkerhedsarbejde på Regionshospitalet Horsens

På Regionshospitalet Horsens har vi et overordnet mål om, at patienten skal have et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet – hvor både patient og pårørende inddrages som aktive partnere i forløbet. Vi har særligt fokus på tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde i forbindelse med kvalitets- og forbedringsarbejde.

På Regionshospitalet Horsens er læringskulturen en vigtig del af hverdagen, hvilket betyder at utilsigtede hændelser, klage- og erstatningssager samt data fra LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) inddrages i kvalitet- og forbedringsarbejdet.

Vi tager vi afsæt i det Nationale Kvalitetsprogram, som bl.a. skal understøtte udviklingen af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Det Nationale Kvalitetsprogram består af:

  • 8 nationale mål som er politisk bestemte, og udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen.
  • 24 indikatorer der gør det muligt at følge målene og tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling
  • Lærings- og Kvalitetsteam
  • Nationalt ledelsesprogram

Læs mere om det nationale kvalitetsprogram på Danske Regioners hjemmeside

Regions Midtjyllands Målbillede

Arbejdet med kvalitet på Regionshospitalet Horsens tager udgangspunkt i Region Midtjyllands målbillede. 

Målbilledet illustrerer, hvordan Region Midtjylland ønsker at prioritere opgaverne for sundhedsvæsenet.

Målbilledet er Region Midtjyllands bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Forbedringsmodellen

Både på ledelses- og medarbejderniveau arbejdes der med forbedring af kvaliteten og en af metoderne der anvendes er Forbedringsmodellen.

Forbedringsmodellen er international anvendt i sundhedsvæsenet.

Forbedringsmodellen er en metode, der bl.a. afprøver nye tiltag i lille målestok før de udbredes.

Centralt er at modellen undersøger om de forandringer der laves også er forbedringer

Modellen fokuserer på systematisk brug af data.

Mere information