Regionshospitalet Horsens som attraktivt hospital

På Regionshospitalet Horsens ønsker vi i fællesskab at udvikle hospitalet til også at være attraktivt i årene, der kommer. Hospitalet har brug for at være attraktivt både som behandlings- og uddannelsessted, som arbejdsplads og som samarbejdspartner i bl.a. klyngesamarbejdet med kommuner og praktiserende læger.
 
Hele fundamentet for fremtidens attraktive hospital er de dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, som hver dag går på arbejde for at yde en god behandling, pleje og rehabilitering mv. 'sammen med patienterne og de pårørende'.
 
Fire strategispor viser vejen hen imod det attraktive hospital som både behandlingssted og arbejdsplads i form af 'Mere menneske', 'Større sammenhæng', 'Mere faglighed' og 'Stærkere relationer'.
 
Strategien er sammenfattet i denne figur:
 

Betydningen af strategisporene

Om udarbejdelsen af strategien

  • Regionshospitalet Horsens tog i 2021 fag på at udarbejde en ny strategi. Baggrunden var et ønske blandt hospitalets medarbejdere og ledere om en fælles retning og forståelse for, hvor hospitalet skal bevæge sig hen – et ønske, som bl.a. blev fremsat på HMU's temadag i september 2021.
  • Kravet til den nye strategi har bl.a. været, at den skulle sætte retning, skabe sammenhængskraft samt udgøre et prioriterings-redskab. Derudover skulle den tale til både hjerne og hjerte og henvende sig til både patienter, pårørende og hospitalets medarbejdere.
  • Patienter og medarbejdere har som hospitalets vigtigste interessenter været inddraget i udformningen af strategien. Begge grupper har givet input til, hvad der skal kendetegne Regionshospitalet Horsens som attraktivt hospital i fremtiden, og hvordan vi skal arbejde på at realisere det.
  • De mange input fra patienter og medarbejdere er blevet sammenholdt med mål- og rammesætningerne for fremtidens sundhedsvæsen som beskrevet i bl.a. den nye sundhedsreform, og som ligeledes er rammesat af nationale og regionale politikker.
  • Resultatet er en strategi, hvor vi sammen skaber fremtidens attraktive hospital for både patienter, pårørende, medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere ved at fokusere på 'Mere menneske', 'Større sammenhæng', 'Mere faglighed' og 'Stærkere relationer'.

For faktuelle oplysninger om Regionshospitalet Horsens, se siden Om Regionshospitalet Horsens