Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen

Sundhedsaftalesamarbejdet i Region Midtjylland er organiseret omkring en række klyngekommuner. I hver klynge er der nedsat en tværsektoriel styregruppe, som overordnet set har til formål at lede og koordinere det tværsektorielle sundhedssamarbejde i klyngen inden for rammerne af sundhedsaftalerne.

Kommissorium for klyngestyregruppen

Referater fra møderne i styregruppen

Bilaterale møder mellem hospital og kommune

Formålet med bilaterale møder

Den direkte dialog mellem hospital og den enkelte kommune og almen praksis styrkes og gøres mere vedkommende via 2 slags bilaterale møder:

1. gang årligt mødes Regionshospitalet Horsens og praksiskoordinatoren med hver enkelt kommune. Nogle kommuner vælger at tage deres praksiskonsulent med til mødet. Mødet foregår på Regionshospitalet Horsens.

De bilaterale møder kan initieres af konkrete tværsektorielle initiativer og projekter mellem hospital, kommune og almen praksis. Møderne kan også bruges til at "føde" idéer og temaer til styregruppen, såvel som individuel opfølgning på sundhedsaftaler og fælles mål.

Planlægning af bilaterale møder 

Uge(r) før mødet

Senest 4: Regionshospitalet Horsens indkalder dagsordenspunkter fra kommunen. Kommunen informerer i god tid egne kolleger om mødedato mv.

Senest 2: Kommunen sender dagsordenspunkter til sundhedsfaglig konsulent, Regionshospitalet Horsens.

Senest 1: Regionshospitalet Horsens udsender dagsorden til mødet. Kommunen videresender dagsorden, ved behov herfor.

Generelt planlægges mødedatoer for klyngestyregruppemøder og bilaterale møder på efterårets klyngestyregruppemøde.

Nyttige links

Kontakt

Tværsektorielt samarbejde

Sarah Gade Olesen
Sundhedsfaglig konsulent
Tlf. 21 69 45 45
saraoles@rm.dk