Hospitalet er en af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland og omfatter desuden Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup.

Et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland

Regionshospitalet Horsens er områdehospital for ca. 218.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Hospitalet er en af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland og omfatter desuden Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup.

Vi varetager akut og planlagt behandling samt uddannelse, udvikling og forskning.

Vores mål er et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.

Nøgletal

Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen.

Budget 2023: 1.208 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere: 1.617
Medarbejdere: 1.913
Gennemsnitlig liggetid: 2,6 dage
Antal fødsler: 2.204
Unikke patienter: 85.453
Hospitalsudskrivninger: 27.311
Ambulante besøg: 205.805
Operationer: 20.091
Skopier: 18.064
Optageområde, antal borgere: 233.000

Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tlf. 78 42 51 02.

Organisationsdiagram

Se organisationsdiagram for Regionshospitalet Horsens.