18.04.23

patientrejsen O&O.png

Hvad virker godt? Hvor er der behov for justeringer? Og hvad skal vi prioritere at arbejde med først?

Det var de centrale spørgsmål, da medarbejdere fra Bedøvelse, Operation og Intensiv, Akutafdelingen, Kirurgi, Ortopædkirurgi samt Kvindesygedomme og Fødsler var samlet for at evaluere konceptet bag O&O og de aftaler, som ligger til grund for patientforløbene og arbejdsgangene i afsnittet.

Evalueringen bestod af to workshops, hvor deltagerne først blev præsenteret for forskellige data i form af bl.a. patientdata, fremmødeprofiler samt interviews og spørgeskemaundersøgelser med involverede patienter, medarbejdere og ledere. På baggrund af de mange data og input identificerede deltagerne områder, hvor der er behov for justering og en forbedringsindsats.

Efterfølgende mødtes Styregruppen for Sikkert OP Flow for at prioritere, hvilke områder der skulle arbejdes med først.

Resultatet blev som følger:

Koncept og formål skal genbesøges

Der er løbet meget vand under broen siden etableringen af O&O. Styregruppen besluttede derfor at genbesøge konceptet for og formålet med O&O med henblik at understøtte det aktuelle og fremtidige samarbejde på tværs af afdelinger og specialer.
Arbejdet skal ske med involvering af flere af hospitalets afdelinger og påbegyndes i løbet af maj måned. 

Bedre koordinering af bookingopgaven

Styregruppen besluttede også, at bookingopgaven skal koordineres bedre i et samarbejde imellem O&O og de skærende specialer.
Ifølge styregruppen kan der med fordel arbejdes på en optimeret koordinering på tværs i forhold til bl.a. fordeling af operationer på ugedagene og tidspunkter (også i forhold til pleje- og anæstesityngde), fordeling af operationer på tværs af specialerne og særlige patientkategorier. Der kan fx være patienter, som ikke egner sig til standardforløb.
Arbejdet går i gang til maj og forventes at forløbe gennem faste ugentlige koordineringsmøder mellem relevante aktører i booking-sekretariaterne.

Revision af aftale om patientforløb

Styregruppen noterede, at der ikke længere er sammenhæng mellem forløbstyperne i aftalerne for O&O, og hvordan forløbene reelt finder sted. Derfor skal bilag 2 i de samlede aftaler for O&O revideres, forventeligt i løbet af foråret.

Revision af fremmøde-profiler

Endelig ønsker styregruppen at igangsætte et revideringsarbejde med plejepersonalets fremmødeprofil i O&O. Målet er at optimere fremmødeprofilerne ift. spidsbelastningsperioder hen over dagen, så det sikres, at de rigtige og nødvendige kompetencer er til stede på givne tidspunkter. Kompetenceudvikling kan således blive en del af revions-arbejdet.
Arbejdet forventes at gå i gang i løbet af foråret, eventuelt når formål og koncept er genbesøgt.

Der blev på de to workshops drøftet flere andre tiltag og indsatsområder, som der er mulighed for at tage fat på senere.

Fakta om Operation og Opvågning

 • Afsnittet og det tilhørende koncept blev etableret i 2019.
 • Formålet med O&O var at sikre:
  • Høj faglig kvalitet og patientsikkerhed
  • Effektive og accelererede patientforløb
  • Færre overgange for patienterne
  • Bedre sammenhæng i patientforløb
  • Høj patienttilfredshed.
 • Aftalerne, der ligger til grund for patientforløbene og arbejdsgangene i afsnittet, blev revideret i 2020.

Kontakt

Nils Falk Bjerregaard
Lægefaglig direktør
tlf. 2286 0649
nilbje@rm.dk

Kontakt

Anne-Mette Viberg Sørensen
Kvalitetskonsulent og projektleder for Sikkert OP flow
Tlf. 2327 7006
anvije@rm.dk.