Om enheden

Arbejdsopgaver

I Kvalitet- og Sundheds-IT arbejder vi med at skabe de bedst mulige betingelser for, at Regionshospitalet Horsens kan udvikle hensigtsmæssige patientforløb.

Vi understøtter hospitalets overordnede mål om, at patienten skal have et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.

Teams

Vi er i Kvalitet- og Sundheds-IT organiseret i tre forskellige teams:

  • Kvalitet og patientsikkerhed
  • Tværsektorielle samarbejde
  • Sundheds-IT.

Hospitalet er fælles om at skabe sammenhæng og værdi for patienterne.

Kvalitet og patientsikkerhed

Patientforløb med høj kvalitet og sikkerhed

På Regionshospitalet Horsens er læringskulturen en vigtig del af hverdagen. 

Vi prioriterer patientsikkerheden højt, og arbejdet med utilsigtede hændelser er et middel til en sund lærings- og forbedringskultur. Det er derfor vigtigt, at patienter eller pårørende hjælper os til at blive bedre. Det kan de gøre ved at indberette en utilsigtet hændelse, hvis de oplever noget, som ikke skulle være sket.

Styrelsen for Patientsikkerhed kommer løbende på varslede tilsyn på alle behandlingssteder i Danmark. Besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed bidrager også til vores lærings og forbedringskultur på Regionshospitalet Horsens.

Du kan læse rapporterne fra tidligere tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Hospitalet anvender viden om patienternes udredning, sygdom og behandlinger, til at øge kvaliteten af patientforløbene.

På hospitalet arbejder vi hele tiden på at forbedre forløbet for patienterne. Vi går meget op i at sørge for, at hver patient får et skræddersyet forløb. Målet er at give en hurtig afklaring på hvad patienten fejler og hvordan og hvem der skal behandle.

På hospitalet har stor fokus på at inddrage patient- og pårørende. I Kvalitet understøtter vi dette f.eks. ved at:

  • bidrage til gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelser, der indhenter oplysninger om patienter og pårørendes oplevelser af deres kontakt med sygehuset (f.eks. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - LUP).
  • formidle viden om, hvordan patienter og pårørendes ønsker, behov og viden om egen situation kommer i spil i behandlingsforløbet.

Tilsynsrapporter

Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn, 2022

Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn, 2019-2020

Hygiejne

Hygiejnesygeplejersken rådgiver og arbejder sammen med alle på hospitalet for at opretholde og forbedre hygiejnen.

Formålet er at forebygge spredning af bakterier og andre mikroorganismer, som kan give sygdom og infektion.

Arbejdet med hygiejne er en del af patientsikkerheden.

Som patient eller pårørende kan du selv bidrage til en god hygiejne på hospitalet. Det kan du gøre ved at have en god håndhygiejne. Du må gerne bruge det håndsprit, der er opsat rundt på hospitalet. Spørg hvis du er i tvivl om hvordan du gør.

Tværsektorielt samarbejde

Samarbejdet mellem hospital, kommuner og almen praksis

På Regionshospitalet Horsens arbejder vi løbende på at styrke samarbejdet mellem hospital, kommuner og de praktiserende læger, så patienterne oplever et sammenhængende patientforløb.

Vores primære samarbejdspartnere er Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg Kommune, samt de praktiserende læger, som har praksis i de fire kommuner.

Hospitalets medarbejdere samarbejder dagligt med både kommuner og praktiserende læger, for at sikre at vi skaber de bedst mulige overgange, når patienterne bevæger sig mellem hospital, kommune og praktiserende læge.

Sundheds-IT

Vores største opgave i Sundheds-IT er at sikre, at regionens it-systemer effektivt understøtter hospitalets arbejdsgange. Det gør vi bl.a. ved at rådgive og hjælpe hospitalets personale i at udnytte mulighederne i anvendelse af it, herunder den elektroniske patientjournal. Vi gør det på en sådan måde, at hospitalet lever op til de gældende lovkrav for registrering og journalføring.

Vi har i Sundheds-IT stor viden om hospitalets arbejdsgange. Og vi deltager sammen med læger og sygeplejersker i udvikling af it-systemer. Vi har for øje at inddrage patientens behov, så de borgerrettede it-løsninger bliver brugervenlige.

I Sundheds-IT:

  • arbejder vi med forskellige typer af patientkommunikation, som patienten møder før, under og efter et besøg på hospitalet.
  • er vi med til at kvalitetssikre, at patienten får oplyst korrekte rettigheder.
  • sikrer vi sammenhæng mellem den skriftlige kommunikation og hospitalets fysiske skiltning, så patienter oplever en rød tråd i besøget på hospitalet.

Vores arbejde i Sundheds-IT understøttes af observationer og interviews, med både personale og patienter, som inspirerer og retningsangiver vores arbejde.

Kontakt

Adresse

Administrationen 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30, indgang S 
8700 Horsens

Åbningstider

  • Mandag - torsdag: Kl. 8-15.30
  • Fredag: Kl. 8-15

Telefon

Hovednummer: 78 42 50 00

Mail

Skriv en sikker mail til Administrationen (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk

Ledelse

Administrationschef

Thomas Hanberg Sørensen 
Tlf.: 50 19 20 72 
Skriv en mail til Thomas

HR-chef

Lene Krag 
Tlf.: 78 42 50 80 
Skriv en mail til Lene

Chef for Kvalitet og Sundheds-IT

Helle Lindkvist Kjeldsen 
Tlf.: 61 61 44 33 
Skriv en mail til Helle

Økonomi- og planchef

Gunhild Lambertsen Birkmose
Tlf.: 42 24 33 10
Skriv en mail til Gunhild

Kommunikationschef

Mette Vestergaard Rasmussen 
Tlf.: 23 81 86 14
Skriv en mail til Mette