Kvalitet og patientsikkerhed

Kvalitetsarbejdet i Ortopædkirurgi

Læs e-Dok dokumentet for Kvalitet- og forbedringsarbejde, Ortopædkirurgien, RHH.

Utilsigtede hændelser

Læs om patienters rettigheder her.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Læs om LUP'en her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vejledning til almen praksis om henvisning til fod og ankel-sektoren

Vi tilbyder udredning af lidelser i fod og ankel hos voksne med henblik på operation. Det er derfor vigtigt, at patienten også er indstillet på evt. operation inden henvisning.

Vores kirurgiske behandlinger retter sig primært mod patienter, som enten har en smertende foddeformitet eller en degenerativ lidelse med smerter, hvor konservativ behandling ikke hjælper tilstrækkeligt. Det er hensigtsmæssigt, at konservativ behandling er afprøvet inden henvisning til os.

En kort oversigt over de hyppigste tilstande, hvor vi kan tilbyde operation

Basis operationer (eksempler):

 • Knystsmerter ved en skæv storetå
 • Slidgigt i storetåen
 • Hammertæer med smerter
 • Nerveknude i forfoden
 • Kikkertoperation i anklen (fjerne knogleudvækster, oprensning af bruskskade, fjernelse af mus)
 • Opstramning af ledbånd i anklen (ustabilt ankel efter skade).

Specialiserede operationer:

 • Stivgørende ledoperationer i bag og mellemfod pga. slidgigt
 • Operation af smertende platfod, der er opstået som følge af degeneration, og hvor indlæg og passende fodtøj ikke har givet tilstrækkelig lindring
 • Operation af smertende hulfod, hvor indlæg og passende fodtøj ikke har givet tilstrækkelig lindring
 • Ledbåndsrekonstruktion i anklen (ustabil ankel efter skade)
 • Operation for storetåsknyst, hvor der samtidig også er instabilitet/degeneration i mellemfodens led
 • Større fodoperationer hos gigtpatienter
 • Indsættelse af kunstigt led i storetåen ved slidgigt og smerter i storetåen.

Visse lidelser, som kræver højt specialiseret behandling, kan med fordel henvises til Aarhus Universitetshospital:

 • Indsættelse kunstigt led i anklen eller problemer efter allerede indsat led
 • Foddeformiteter på baggrund af sygdomme i nerve-muskel systemet (f.eks. Charcot-Marie-Tooth sygdom eller spasticitet)
 • Kirurgisk behandling af sukkersygefod (Charcot fod)
 • Følgeskader efter medfødte foddeformiteter, f.eks. klumpfod.

Børn med fod- og ankelproblemer bør henvises til børneortopædisk sektor på Aarhus Universitetshospital. Der er ikke ansat børneortopæder i Horsens.

Tendinitter, entesopatier samt overbelasningsskader:

Der er mange andre tilstande - til tider langvarige - med smerter i foden, hvor en operation som regel ikke kan tilrådes og måske heller ikke er mulig. I mange tilfælde er aflastning evt. fysioterapeutisk behandling eneste mulighed. Disse tilstande behandles bedst i primærsektoren:

 • Achillessenentendinit og andre irritationstilstande i fodens sener og entesopatier
 • Smerter i hælens trædepude - hælspore
 • Smerter i forfodfoden uden deformiteter eller degeneration
 • Knuder i svangsenen (kuskefod)
 • Smerter ved slidgigt, hvor man stadigvæk har en rimelig gangdistance til dagligdagens gøremål
 • Langvarig ømhed (3-6 mdr) efter ankeldistorsion, hvor der foreligger en normal røntgenundersøgelse.

Vedrørende bandagist fremstillede indlæg og ansøgning om tilskud:

Det er ikke nødvendigt, at henvise til en ortopædkirurg for at søge om tilskud til indlæg, idet alle læger (og øvrigt sundhedspersonale) kan henvise patienter til kommunen med henblik på at søge støtte til fremstilling af indlæg eller ortopædisk fodtøj. Kommunen er efterfølgende sagsbehandler og er ansvarlig for selv at indhente relevant information.

Ortopædkirurgiske afdelinger fremstiller ikke indlæg eller ortopædisk fodtøj. Disse leveres eller fremstilles af ortopædiske skomagere eller bandagister. Visse fysio- og fodterapeuter fremstiller også indlæg.

Støtte fra kommunen kan gives i henhold til Lov om Social Service § 112, når patienten opfylder de overordnede krav om, at det er 1) en varig lidelse samt 2) at hjælpemidlet afhjælper den nedsatte funktion eller er nødvendig for, at patienten kan udøve et erhverv.

Udover dette gælder bekendtgørelse nr. 1432 § 11 og § 12 specielt for ortopædisk fodtøj og indlæg, og tilskud gives ud fra følgende indikationer:

 1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter
 2. Sårdannelser og risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved kredsløbsinsufficiens
 3. Svært forfodsfald ved samtidig dårligt blodomløb
 4. Stiv fodrod (medfødte sammenvoksninger, coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 5. Erhvervet platfod som følge af degeneration, blandt andet tibialis posterior insufficiens
 6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler, samt osteogenesis imperfecta.

Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig fleksibel platfod hos voksne eller blød platfod hos børn.

Ansøgning om tilskud skrives på blanketten LÆ 165 (Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling), som patienten tager med til bandagisten eller sender direkte til kommunen.

På henvisningen anføres begrundelse for indlæg/sko ud fra ovennævnte punkter.

Husk at fortælle patienterne, at de selv skal gå ind via borger.dk og elektronisk søge om det kropsbårne hjælpemidler. Før kan kommunen ikke behandle sagen.

Kontakt

Afdelingsledelsens sekretær

Lone Danielsen
Telefon: 78 42 72 48
Mail: lonedani@rm.dk