Vision

Regionshospitalet Horsens ønsker at styrke sin position som en innovativ forskningsinstitution med en betydelig forskningsaktivitet på hospitalets afdelinger, der forbedrer den kliniske praksis og gavner patienterne.

Ambition

Regionshospitalet Horsens skal fastholde og videreudvikle et attraktivt forskningsmiljø på tværs af fagligheder og afdelinger. Forskningstalenter skal identificeres, tiltrækkes og udvikles, med et særligt fokus på kliniske og innovative forskningsområder.

Vi vil styrke partnerskaber med forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, de øvrige regionshospitaler og offentlige og private aktører i og uden for Region Midtjylland.

Forskningsresultater skal formidles klart og bredt ad både videnskabelige og samfundsrettede kanaler, og der skal være et stærkt fokus på implementering af resultaterne i klinisk praksis.

Under forskning kan du se beskrivelser af eksisterende forskningsområder og forskerprofiler.