Beskrivelse af uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkesstedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet. Der er fire praktikperioder, som foregår på hospitalet ellers er den primære praktik hos arbejdsgiverne i præhospitalet.

Som uddannet

Som uddannet kan du være beskæftiget med at transportere syge og tilskadekomne til hospitaler med akutmodtagelse. Du kan transportere syge til ambulant behandling eller mellem hospitalet og hjemmet. Du kan også blive ansat i kommunale brandkorps eller private redningsvirksomheder.

Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden

Fakta om uddannelsen

Navn: Ambulancebehandler
Varighed: 3 år 7 mdr.
Trin og specialer: Ambulancebehandler
Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Skolepraktik: Ikke mulighed for skolepraktik
Økonomi: SU og elevløn
Muligheder for at læse videre: Du får adgang til flere videregående uddannelser.

Læs mere om optagelse og testforløb på Præhospitalets hjemmeside

I praktik som ambulancebehandler

Du kommer til at samarbejde med mange forskellige faggrupper på hospitalet.

Dine praktikperioder her er planlagt ud fra målene i uddannelsen. Du har en forventnings-samtale med din vejleder om dine forudsætninger og behov for læring, som inddrages i tilrettelæggelsen af forløbet. Du skal medbringe din uddannelsesbog, hvor din læring beskrives ud fra målene. Du deltager i observation og pleje/behandling af patienter under vejledning. Du indgår som en del af personalet, hvor der foregår et stort samarbejde på tværs af mange forskellige fag. Hverdagen er afvekslende, dynamisk og ikke to dage er ens.

Første periode

Praktikken på hospitalet er inddelt i 4 perioder. I din første praktik i hospitalet er du i et alment medicinsk afsnit og på et ortopædkirurgisk afsnit for at lære om pleje af patienter og om deres videre forløb. Du deltager i arbejdet omkring patienterne og udfører opgaver indenfor grundlæggende sygepleje.

Anden periode

I din anden hospitalspraktik er du i Anæstesiologiskafsnit og Hjertemedicinsk sengeafsnit. I anæstesiologisk afsnit vil du lære at give ilt på maske og deltager i at lægge sonde for at skabe adgang til vejrtrækningen. I Hjertemedicinsk afsnit vil du fordybe dig i at observere hjerterytmer og behandling.

Tredje periode

Tredje hospitalspraktik foregår på Psykiatrisk afdeling, Fødegangen og en børneafdeling på et andet af Region Midts hospitaler. På psykiatrisk afdeling får du en øget forståelse for denne patientgruppes problemer og dermed en bedre mulighed for at kunne hjælpe i situationer, hvor det drejer sig om mennesker med psykiske lidelser. På Fødegangen vil du lære om, hvordan du kan assistere ved en fødsel, samt vurdere hvor langt en kvinde er i sin fødsel.

Fjerde periode

Den fjerde hospitalspraktik er i Akutafdelingen, hvor du lærer at observere og vurdere akutte tilstande og deltage i at igangsætte livreddende aktiviteter.
Alle sammen patientgrupper du senere kan møde og skal kunne hjælpe i din funktion som ambulancebehandler.

Mød Lars Skovgaard der er paramediciner og lægeassistent ved præhospitalet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.