Om uddannelsen

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

Der undervises i følgende fag: brødproduktion, dessertproduktion, flødekager og lagkager, rullede deje, rørte kager, piskede masser samt fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.

Eleverne er tilknyttet en erhvervsskole. Regionshospitalet Horsens har 0-1 elev per semester. Bageren og vejlederen godkender praktikopholdene.