Studieretninger og praktik

Hvis du har valgt studieretningen 'Fødevarer og ledelse' eller studieretningen 'Sundhedsfremme og diætetik' med toningen 'Sundhedsfremme og forebyggelse' kan du komme i praktik i hospitalskøkkenet.
Hvis du har valgt studieretningen 'Sundhedsfremme og diætetik' med toningen 'Klinisk diætetik' kan du komme i praktik i Ernæringsklinikken.

Beskrivelse af uddannelsen

Basisdelen er ens for alle studerende og varer 1 år. Den giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. Obligatoriske fag på basisdelen af uddannelsen er f.eks.: Ernæring, biokemi, fysiologi, folkesundhed, fødevareteknologi samt psykologi og pædagogik.
Efter basisdelen skal den studerende vælge mellem to studieretninger, der begge varer 2,5 år: 'Fødevarer og ledelse' eller 'Sundhedsfremme og diætetik'. Vælger du studieretningen 'Sundhedsfremme og diætetik' skal du desuden vælge mellem følgende to toninger: 'Sundhedsfremme og forebyggelse' eller 'Klinisk diætetik'.

Studieretning: Fødevarer og ledelse

Der arbejdes med ledelse, innovation og udvikling inden for fødevarer, sundhed og service i et teknologisk og brugerorienteret perspektiv. Der opnås kompetencer inden for management, projektledelse, kvalitetsudvikling,
Regionshospitalet Horsens har op til 2 ernæring og sundhed studerende per semester. Praktikken godkendes af vejleder og den ledende økonoma.

Studieretning: Sundhedsfremme og diætetik

På studieretningen sundhedsfremme og diæstetik er der to toninger:

  1. Sundhedsfremme og forebyggelse: Der arbejdes med sundhed og forebyggelse blandt raske personer og deres udfordringer i forhold til mad, samt samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring for både almindelige og professionelle idrætsudøvere. Fokus er på at give vejledning og undervise i/formidle kost og ernæring. Desuden træning af kompetencer til at planlægge og gennemføre projekter med bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse som omdrejningspunkt.
  2. Klinisk diætetik: Der er fokus på diætbehandling af syge mennesker, og du uddanner dig til at give vejledning om den rigtige ernæring ved sygdom. Det gælder både livsstilssygdomme som overvægt og hjertekarsygdomme samt for eksempel mavetarmsygdomme og nyresygdomme. Du vil også lære at udarbejde ernæringsplaner til syge, der spiser for lidt eller har behov for supplerende ernæring via f.eks. sonde.

Om praktik som klinisk diætist på Regionshospitalet Horsens

Du kan komme i praktik på 4./5. samt 6. semester.
Du vil blive tilknyttet den kliniske vejleder i Ernæringsklinikken. Derudover vil du følges med hospitalets øvrige kliniske diætister i både Ernæringsklinikken og på sengeafsnittene. I løbet af praktikken vil du også have mulighed for at følge de kliniske diætister på Livsstilscentret i Brædstrup.

Du kan i praktikken forvente at komme til at arbejde med diætbehandling til patienter i ambulant forløb med f.eks. diabetes, cøliaki, levercirrose samt i mindre omfang andre patientgrupper. Derudover vil du komme til at arbejde med ernæringsterapi til indlagte patienter i risiko for eller med aktuel underernæring, ligesom du evt. vil skulle undervise øvrigt personale på hospitalet i ernæringsrelaterede emner.

På Livsstilscenter Brædstrup skal du arbejde med livsstilsintervention i form af undervisning og sundhedssamtaler i et bredt perspektiv – med udgangspunkt i den motiverende samtale og det dobbelte KRAM.

Kontakt

Ernæringsklinikken
Tlf. 78 42 78 00

Karen Bundgaard, Hospitalskøkkenet
Tlf. 78 42 74 31