Få helt styr på, hvad en farmakonom laver

At være farmakonom betyder, at man er lægemiddelkyndig. Det vil sige, at du har en stor viden om medicin. Du er ofte sidste led, før patienten tager medicinen, så du skal sikre, at de får den rigtige medicin og ved, hvordan den tages korrekt.

Som farmakonom arbejder du tæt sammen med andre faggrupper i sundhedsvæsenet, fx farmaceuter, læger, lægesekretærer og sygeplejersker.
Som farmakonom på sygehusapotek har du mange forskellige opgaver i klinikken, såsom medicindispensering til indlagte patienter, blanding af udvalgte IV-blandinger, opfyldning og bestilling af medicin i medicinrum.

Hvor kan du få job som farmakonom?

Farmakonomer er efterspurgte!

De fleste arbejder på apotek eller sygehusapotek. Men der er også mange andre jobmuligheder, for eksempel i medicinalindustrien.

Farmakonomuddannelsen er samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil sige, at den niveaumæssigt svarer til en professionsbacheloruddannelse.

Ansøgning og optagelse

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig videregående uddannelse. I modsætning til andre uddannelser skal du skrive en ansøgning direkte til et apotek og have underskrevet en ansættelseskontrakt inden uddannelsesstart.

Når du har underskrevet en ansættelseskontrakt og opfylder uddannelsens adgangskrav, er du automatisk optaget på farmakonomuddannelsen og vil blive indkaldt til skoleophold. Det vil sige, at du ikke skal søge via Den Koordinerede Tilmelding (optagelse.dk).

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, htx, hhx, eux)
  • International baccalaureate (IB)
  • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene dansk C, naturfag C og engelsk D
  • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen (kræver dispensation - kontakt Farmakonomskolen for yderligere oplysning)

Hvis du søger om optagelse med en gymnasial eksamen, anbefaler Farmakonomskolen et karaktergennemsnit på minimum 4,0 fra den adgangsgivende uddannelse samt mindst karakteren 4 i dansk og mindst karakteren 4 i matematik C.

Kontakt

Farmakonom

Anne Margrethe Mouridtsen Birch
ANBIRC@auh.rm.dk