Om uddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen er noget for dig, hvis du interesserer dig for krop og bevægelse, har det fint med at komme helt tæt på andre mennesker og er psykisk robust. Som færdiguddannet fysioterapeut har du mange forskellige job- og karrieremuligheder både i Danmark og i udlandet.

Fysioterapeutuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år. Uddannelsen er opbygget i semestre, uddannelsen er opdelt i 7 semestre, hvor hvert semester varer 20 uger. Uddannelsen indeholder både teori og praktiske øvelser på skolen, samt klinisk undervisning ude på praktikstederne. Praktikken kan foregå på hospitaler, kommunale træningscentre, plejehjem og private klinikker.

Fysioterapi handler om krop og bevægelse. Derfor tager undervisningen først og fremmest afsæt i kroppens anatomi og fysiologi. Du lærer knogler, muskler og led at kende; du bliver fortrolig med menneskets fysiske udvikling fra barn til voksen; du lærer om samspillet mellem psyke, krop og bevægelse. Du får en bred viden om sygdomme, operationer og skader og hvordan du træner og behandler disse, samt hvordan man forebygger at skader og sygdom opstår. Du lærer noget om kommunikation og hvordan du omgås patienter.  Det fysioterapeutiske arbejde kræver solid videnskabelig dokumentation. At måle og dokumentere behandlingseffekten er derfor en del af din uddannelse. 

Hør Mia fortælle om uddannelsen som fysioterapeut og om at være i praktik på et hospital

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Klinisk underviser

Anette Linnet Borch
Tlf.: 78 42 78 02
Mail: annette.borch@horsens.rm.dk