Beskrivelse af uddannelsen

Som jordemoder arbejder du med kvinder og familier, der venter barn. Du føder med dem og er også den, der støtter, vejleder og giver omsorg til mor og barn i perioden efter fødslen. Jordemoderen arbejder sundhedsfremmende. Du støtter kvinden og familien i at udnytte egne ressourcer i den udvikling, der ligger i at blive mor/forældre/familie.

Arbejdet er en intens blanding af at være sammen med mennesker, der oplever noget helt enestående – deres barns fødsel – og et dagligt mere rutinepræget arbejde.

Som jordemoderen skal du være professionel, du skal kunne rumme stærke følelser og i enhver situation støtte og vejlede kvinden og familien.
Jordemoderuddannelsen foregår som en vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning, der tilsammen varer 3 ½ år. Man er tilknyttet samme praktiksted gennem hele uddannelsen.

Fakta om uddannelsen

Jordemoderuddannelsen har en varighed på 3,5 år.

Regionshospitalet Horsens har 25 studerende pr. ½ år.

Jordemoderuddannelsen tages på University College Nordjylland i Aalborg.

I løbet af uddannelsen skal de studerende på 5 praktikophold. Praktikopholdenes placering i uddannelsen:

  • 2 ugers praktik 1. semester
  • 21 ugers praktik på 2., 4. og 6. semester
  • 6 ugers praktik på 7. semester.

På de kliniske semestre (praktikforløbene) forventes det, at den studerende følger et vagtskema bestående af skiftende vagter, som inkluderer dag-, aften-, nat- og weekendvagt samt eventuelt tilkaldevagt.

Evaluering

Ekstern evaluering

6. og 7 semester afsluttes med ekstern eksamen som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktikperioderne afsluttes ligeledes med vejledningssamtaler mellem den studerende, kontaktjordemoder og uddannelsesansvarlig jordemoder.

Intern evaluering

Øvrige semestre bedømmes ved intern eksamen. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig jordemoder

Sanne Voldby
Mail: Sannjn@rm.dk

Freya Ohlsen
Mail: Freohl@rm.dk