Kort beskrivelse af uddannelsen

Serviceassistentens arbejdsprofil er bred og varierende. Selve fundamentet i den faglige kompetence vil altid være professionel rengøring. Derudover kommer der andre typer af arbejdsopgaver i hverdagen bl.a. håndtering og transport af linned, special rengøring, intern transport af patienter, hjælp ved genoptræning og forflytning af patienter, tilberedning, anretning og servering af patientforplejning og mange andre funktioner.

Fakta om uddannelsen

Serviceassistentuddannelsen har en varighed på 1 år, hvis man har erhvervserfaring. Uden erhvervserfaring er varigheden 2 år.

Regionshospitalet Horsens har 3-6 serviceassistentelever pr. år.

Serviceassistentuddannelsen tages på Aarhus Tekniske Skole.

I løbet af uddannelsen skal eleverne på 4 praktikophold af i alt ca. 24 ugers varighed. Et studieforløb ser sådan ud:

  • Grundforløb varer ca. 8 uger
  • Hovedforløb 1 varer ca. 6 uger
  • Hovedforløb 2 varer ca. 5 uger
  • Hovedforløb 3 varer ca. 5 uger
  • Hovedforløb 4 varer ca. 5 uger

Der er typisk ingen praktikophold efter dette forløb, da det er her, man er til eksamen.

Evaluering

Intern evaluering

Den interne evaluering foregår på hospitalet. Praktikvejlederen og serviceassistenteleven holder samtaler efter hvert praktikophold.

Ekstern evaluering

Den eksterne evaluering foregår på Aarhus Tekniske Skole. Evalueringen består af den afsluttende eksamen, som er en projektopgave.

Om uddannelsen

Uddannelsen til hospitalsserviceassistent veksler mellem skoleophold og praktikuddannelse. Skoleperioderne afvikles af Aarhus Tech. Praktikkerne foregår som udgangspunkt i egen afdeling. Hvis ikke du kan arbejde med praktikmålene der, bliver der lavet en plan for, hvilke afdelinger din praktik skal foregå i.

Uddannelsen giver grundlæggende viden om professionel rengøring og om at bruge redskaber og maskiner, så man ikke belaster ens krop uhensigtsmæssigt. Desuden lærer man at tilberede og anrette mad samt at betjene kunder.

Efter grunduddannelsen til rengøringstekniker, kan man specialisere sig til bl.a. hospitalsserviceassistent. Her lærer man at servere mad og drikke og om diæter og hygiejne. Man lærer at transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med afdøde.

At være serviceassistentelev på Regionshospitalet Horsens

Praktikuddannelsen indeholder de 3 hovedfunktioner i hospitalsserviceassistent uddannelsen:

  1. Rengøring
  2. Patienttransport og forflytning
  3. Madhåndtering

Som elev vil du modtage en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsopgaver og funktioner. Praktikkerne på RHH tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden, således at du i praktikken videreudvikler færdigheder fra skoleperioden.

Inden for hvert fag man har på skolen, er der sat mål for, hvad du skal arbejde med i praktikken. Hvert mål har nogle tjeklistepunkter, som udfyldes efterhånden, som du bliver vejledt i og kan leve op til målene.

Ved praktikstart har du en samtale med den uddannelsesansvarlige og evt. leder, hvor der drøftes gensidige forventninger. Ved en midtvejssamtale efter praktik 2 drøftes din arbejdsindsats og udvikling. Hermed fås et overblik over, hvilke opgaver du har udført og planlægger, hvad du skal arbejde videre med i resten af praktikperioden. Vejledning kan foregå såvel før, under og efter en arbejdsopgave er løst. Ved afslutning af hver praktikperiode evaluerer den uddannelsesansvarlige praktikken med dig. Ved praktik 1, 2 og 3 benyttes mål- og tjeklisten til at tjekke op på, at du er vejledt i og kan udføre de opgaver, som hører til den aktuelle praktik.

I praktik 1 og 3 inviterer den elevansvarlige til en uddannelsessamtale, hvor der gøres status over både skole- og praktikdelen af din uddannelse, hvor også lederen vil deltage

På Regionshospitalet Horsens er der taget beslutning om, at alle fastansatte servicemedarbejdere skal uddannes til hospitalsserviceassistenter. Efter 2 års ansættelse kommer medarbejderen til en realkompetencevurdering, RKV, på Aarhus Tech, hvor længden på uddannelsen bliver fastlagt. Erhvervserfaring og evt. tidligere uddannelse afgør længden på uddannelsen.

Kontakt

Udviklings- og kvalitetskoordinator

Kristina Green Lauridsen
Tlf.: 78 42 74 03
Mobil: 24 99 57 54
Mail: kristlur@rm.dk