Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en erhvervsfaglig uddannelse inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Under uddannelsen lærer du blandt andet at udføre grundlæggende sygepleje og omsorgsopgaver, at lave igangsættende og stimulerende aktiviteter og at tilrettelægge og vurdere dit eget arbejde.

Du kommer til at samarbejde med mange forskellige faggrupper både på hospitalet og i kommunen. I dit arbejde vil du møde mennesker, der har fysiske, psykiske og sociale problemer pga. sygdom, svækkelse eller handicap.

På Regionshospitalet Horsens har vi primært elever fra skolen i Horsens, men der kan også være elever i praktik fra andre skoler i regionen.

Teori og praksis

Uddannelsen foregår i en veksling mellem teori og praktik. I din praktikperiode deltager du i plejen af de indlagte patienter under vejledning. Sammen med din vejleder og andre uddannelsessøgende reflekteres over udførte handlinger og ved praktikperiodens afslutning evalueres forløbet af din vejleder.

Samarbejde på tværs af faggruper

Du indgår som en del af plejepersonalegruppen, men der foregår et stort samarbejde på tværs af mange forskellige fag. Hverdagen er afvekslende, dynamisk og ikke to dage er ens.

Der er elever i praktik på følgende afsnit:

  • Medicinsk Sengeafsnit 1
  • Medicinsk Sengeafsnit 2
  • Kirurgisk Sengeafsnit 1
  • Kirurgisk Sengeafsnit 2
  • Hjertemedicinsk Sengeafsnit
  • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Læs også den obligatoriske Introduktion til elever og studerende på Regionshospitalet Horsens.

Hør Oliver og Anna fortælle om uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Sygeplejestrategien på Regionshospitalet Horsens

Kontakt

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Trine Kvist-Hoffmann
Mail: TRIHOF@rm.dk