Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen Sundhedsadministrativ Koordinator er en erhvervsakademiuddannelse, som varer 2,5 år og består af 5 semestre. Du tager en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med administration og koordinering i forskellige sammenhænge. I løbet af uddannelsen får du viden om blandt andet jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data. Det brede kendskab bruger du til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel i sundhedsvæsenet. Dermed får du en vigtig funktion i et samlet patientforløb.

Som sundhedsadministrativ koordinator kommer du til et arbejdsmarked, hvor der stilles store krav og forventninger. Ud over at være en dygtig fagperson inden for uddannelsens kerneområder, skal du også være dygtig til at planlægge, samarbejde og navigere i sundhedsvæsenet. Du skal have overblik samtidig med, at du skal have blik for detaljen.

Praktik

På uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator skal du igennem to praktikperioder. Den første praktik er på 10 uger og er placeret på 1. semester. Den anden praktik er på 20 uger er placeret på 4. semester. I din praktik vil du blandt andet arbejde med administrativ praksis i sundhedsvæsenet, herunder koordinerings- og planlægningsarbejdet i forbindelse med forløbskoordinering, kvalitetssikring og ressourceoptimering. Praktikken omhandler desuden samspillet med andre professionelle, mødet med patient og pårørende, samt registrering og indberetning af patient/borger.

VIA er ansvarlig for fordeling af studerende til regionens hospitaler.

På Regionshospitalet Horsens udbyder vi praktikpladser på følgende afdelinger:

  • Medicinsk Afdeling
  • Kirurgi
  • Ortopædkirurgi
  • Kvindesygdomme og Fødsler
  • Fertilitetsklinikken
  • Røntgen og Skanning
  • Akutafdelingen
  • Fysio- og Ergoterapien
  • Psykiatrisk Afdeling

Teoretisk udbyder/skole

VIA i Aarhus samt Viborg udbyder uddannelsen sundhedsadministrativ koordinator med studiestart 2 GANGE årligt i henholdsvis ultimo august samt primo februar.

Adgangskrav

Se adgangskravene til uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på VIA's hjemmeside.

Yderligere information

For nærmere detaljer vedrørende semesterindhold, fagbeskrivelser, praktikhåndboger, prøvebestemmelser osv. henvises til VIA's hjemmeside.

Hør to sundhedsadministrativ koordinator-studerende fortælle om uddannelsen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Uddannelsesleder

Camilla Mølsted Christensen
camich@rm.dk