Beskrivelse af uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år. Sygeplejerskeuddannelsen udvikler dig fagligt og personligt i samspil med patienter, kollegaer og undervisere i klinikken og på skolen. I uddannelsen hænger viden, handlekraft og medmenneskelig omsorg sammen.

 • Går du efter en uddannelse, hvor du dagligt kan gøre en forskel?
 • Er du god til at omgås mange forskellige slags mennesker?
 • Vil du gerne lære et fag, der kan bruges i hele verden?

Du vil opleve glæden over nyt liv. Glædes, når der sker fremskridt og noget lykkes. Møde mennesker i krise. Opleve drama. Hver eneste dag byder på nye udfordringer, hvor du kommer til at give meget. Men du får også en masse retur fra patienter og fra de mange kolleger som du kommer til at arbejde sammen med.

Du får et stort ansvar. Ofte må du selv planlægge, prioritere og tage stilling. Det kræver både faglig viden, handlekraft, overblik og en god indlevelsesevne. Travle perioder og skæve arbejdstider kan også præge en sygeplejerskes hverdag. Til gengæld kommer du til at arbejde i et fag, hvor du aldrig kommer til at kede dig. Og hvor du konstant udvikler dig personligt og fagligt.

Teori og praksis

Uddannelsen foregår i en veksling mellem teori og praktik. I den praktiske del planlægges det enkelte forløb ud fra uddannelsens krav og dine forudsætninger og behov for læring. 

Du deltager i plejen af de indlagte patienter under vejledning, du reflekterer med dine vejledere og andre studerende og teori og praksis kobles sammen.
Vi forventer, at du forbereder dig, opsøger viden om det afsnit og det speciale, du skal uddanne dig i og vi tilbyder løbende vejledninger og evalueringer i forløbet.

Du lærer at udføre grundlæggende og speciel sygepleje, at lede, koordinere, undervise patienter og kollegaer.

Samarbejde på tværs af faggrupper

Du indgår som en del af personalegruppen, hvor der foregår et omfattende samarbejde på tværs af mange forskellige faggrupper, som du også vil blive en del af. Hverdagen er afvekslende, dynamisk og ikke to dage er ens.

Læs også den obligatoriske Introduktion til elever og studerende på Regionshospitalet Horsens.

På Regionshospitalet Horsens tilbyder vi klinisk uddannelse for sygeplejestuderende på følgende afsnit:

  • Akutafdelingen
  • Afsnit for Mor og Barn
  • Dagkirurgien
  • Dialyseklinikken
  • Klinik og Sengeafsnit for Kvindesygdomme
  • Intensiv
  • Medicinske Sengeafsnit
  • Kirurgiske Sengeafsnit
  • Livsstilcenter Brædstrup
  • Medicinsk Klinik 2
  • Hjertemedicinsk Sengeafsnit
  • Operationsgangen
  • Operation og Opvågning
  • Endoskopien
  • Ortopædkirurgisk Klinik
  • Enhed for Lindrende Behandling
  • Fertilitetsklinikken
  • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Sygeplejestrategien på Regionshospitalet Horsens

Internationalisering af sygeplejerskeuddannelsen

I en tid med øget globalisering er det en ambition i EU-landene heriblandt Danmark at studerende tager en del af deres uddannelse i et andet land.
 
Hensigten hermed er bl.a. at de studerende erhverver øget kulturel forståelse samt større forståelsen af dem selv som borgere i EU eller omverden.
 
I samarbejde med VIA Sygeplejerskeuddannelsen lægger Regionshospitalet i Horsens hus til klinisk uddannelse for studerende fra hele Europa.
 
Under overskriften ”European Nursing Module” deltager udvalgte afsnit i den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende i observationspraktik. Derudover varetages også kliniske uddannelse af europæiske sygeplejestuderende der er i længerevarende ophold i Danmark.

Hør Louise fortælle om uddannelsen til sygeplejerske

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.