Regionshospitalet Horsens' vision

Regionshospitalet Horsens har en vision om et "Sundhedsvæsen på højt, internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt"

Derfor har der løbende været arbejdet på at tilpasse og modernisere hospitalets fysiske rammer i et samlet program – en Generalplan - således, at de fysiske rammer understøtter hospitalets primære arbejde med patienten.

Formålet med generalplanen

Formålet med Generalplanen er at skabe en overordnet ramme og et grundlag for beslutninger om konkrete udbygnings- og moderniseringsprojekter på hospitalet for at:

  • muliggøre varetagelse af akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau efter nutidens standarder som et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland
  • skabe et godt patient- og arbejdsmiljø gennem modernisering af utidssvarende bygningsmæssige rammer
  • skabe bygningsmæssig kapacitet til en væsentlig aktivitetsudvidelse på hospitalet i Horsens som følge af udvidelse af optageområdet, hel eller delvis lukning af mindre hospitalsenheder samt udsigt til kraftig befolkningstilvækst over en lang årrække.

Du kan læse hele Generalplanen her.pdf.

Kontakt

Projektchef

Søren Schousboe Laursen, Byggeri og Anlæg
Mobil: 51 22 45 39

Projektchef

Bjarne Tang Lauridsen, Byggeri og Anlæg
Mobil: 93 95 87 00

Bygherrerepræsentant

Hanne Hedegaard Stidsen, Teknisk Afdeling
Mobil 24 90 12 30

Projektleder

Tim Krøyer Madsen, Teknisk Afdeling
Mobil: 29 66 93 44