Strategi og vision for sygepleje

Strategi for sygeplejen på Regionshospitalet Horsens skal bidrage til at føre hospitalet i retning af en målrettet og fagligt fokuseret indsats med styrket faglig kvalitet, udvikling og forskning. Herved medvirker sygeplejen til en høj faglig kvalitet og patientsikkerhed i det samlede patientforløb med omsorg for og inddragelse af patienten og samarbejde med de pårørende.

Strategien understøtter ligeledes arbejdet med kompetenceudvikling og den kliniske uddannelse.

Vision for sygeplejen 2020

Fire generiske indsatsområder:

  1. Evidensbaseret klinisk praksis
  2. Forskning
  3. Uddannelse
  4. Ledelse