Ulrick Skipper Espelund

22.08.22

Afdelingslæge Ulrick Skipper Espelund fra Regionshospitalet Horsens har opnået støtte fra innovationsplatformen BETA.HEALTH til test af en ny digital løsning, der kan opspore kritisk sygdom ved hjælp af kunstig intelligens. Støtten består af 500.000 kr. samt konsulentbistand, der tilsammen skal bidrage til en succesfuld implementering af den digitale løsning på udvalgte kliniske afdelinger.

Den digitale løsning, som nu er klar til at blive testet på kliniske afdelinger, kan bruges til at identificere patienter i risiko for at udvikle kritisk sygdom hurtigere end i dag.

Det betyder, at teamet af behandlere kan få hjælp til at iværksætte den rette behandling på et tilsvarende tidligt stadie.

- Systemet er nu klar til test i den virkelige verden, og med bevillingen får vi netop muligheden for at implementere den digitale løsning på udvalgte kliniske afdelinger. Den digitale løsning kan dermed også komme patienter og klinikere til gavn, siger Ulrick Skipper Espelund, som er afdelingslæge ved Bedøvelse, Operation og Intensiv på Regionshospitalet Horsens og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

- Vi er taknemmelige for støtten til systemet, som en del af +priokritisk projektet. Her har vi igennem længere tid arbejdet hen imod en implementerbar løsning. Det er en betydningsfuld milepæl, at vi nu er nået dertil.

En ny måde at anvende sundhedsdata på

+priokritisk er et AI Signatur-projekt, hvor støtten gives til afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. Projektet bygger på en teknologi, hvor kunstig intelligens bruges til tidlig opsporing af kritisk sygdom.

Den bagvedliggende model er udviklet af Enversion A/S i samarbejde med Regionshospitalet Horsens og Danish Life Science Cluster og trænet på i alt 170.000 indlæggelsesforløb fra Regionshospitalet Horsens. Data er stillet til rådighed af forskningsprojektet TVÆRSPOR.

Et videnskabelig studie fra gruppen bag +priokritisk har tidligere demonstreret, hvordan modellen er i stand til finde patienter i de tidlige stadier af kritisk sygdom. Fremover vil projektet kunne bidrage til den igangværende digitale omstilling, hvor klinikernes arbejde lettes af digitale støtte-værktøjer.

- Vi er som sundhedspersoner vant til selv at skulle lede efter oplysninger til at identificere patienter, hvis tilstand forværres. Det bliver spændende at undersøge, hvad der sker, når vi får hjælp af digitale løsninger i dette arbejde. Det er mit håb, at +priokritisk kan bidrage til, at patienter får gavn af deres egne data og derfor kommer bedre igennem deres sygdomsforløb, siger Ulrick Skipper Espelund.

Læs mere om TVÆRSPOR-data på www.tvaerspor.dk