25.09.23

En samling af effektive og afprøvede bæredygtige tiltag, der er skræddersyet til hospitalernes behov, har set dagens lys. Værktøjet hedder Bæredygtighedskataloget og er nu klar til at blive implementeret på regionens hospitaler.

Vigtigt redskab for ambassadørerne

I Horsens bliver Bæredygtighedskataloget introduceret til hospitalets nye bæredygtighedsambassadører i november, hvor det første netværksmøde afholdes. Det er meningen, at ambassadørerne skal inspirere deres afdelingerne til at arbejde med bæredygtighed, og her bliver Bæredygtighedskataloget et vigtigt redskab.

Flere afdelinger i Horsens er allerede i gang med at arbejde med bæredygtighedstiltagene, og de lokale succeshistorier er også brugt som eksempler i Bæredygtighedskataloget. Så grib fat i Bæredygtighedskonsulent Sanne Lindhardt, hvis jeres afdeling ikke kan vente til november med at tage nye, bæredygtige skridt.

Overskueligt at øge indsatsen for grøn omstilling

Kataloget er en samling af indtil videre 16 tiltag, der guider medarbejderne til bl.a. at skifte engangsinstrumenter og –udstyr ud med flergangsalternativer, kvitte lejepapiret, vælge klogt, når der skal fyldes op med medicin, varer og instrumenter og meget mere.

Ambitionen er at gøre det enkelt og overskueligt for alle hospitalsafdelinger og -afsnit at træffe bæredygtige valg i deres daglige praksis, skrue op for den grønne omstilling og se resultater fra start.

- Hvis vi skal lykkes med regionens bæredygtighedsstrategi, er alle tiltag – både store og små – nødt til at blive bredt ud til alle afsnit på hospitalerne. Vi er på vej – bl.a. med vores affaldsplan. Men med Bæredygtighedskataloget bliver det mere overskueligt at øge indsatsen for den grønne omstilling på hospitalerne, hvor den største klimamæssige gevinst er at hente, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Små ændringer kan gøre en stor forskel

Center for Bæredygtige Hospitaler har udarbejdet Bæredygtighedskataloget med hjælp fra flere hospitalsafsnit samt Indkøb & Medicoteknik, som i samarbejde med relevante stabe har medvirket til udviklingen og afprøvningen af tiltagene i kataloget.

- Vi arbejder hver dag med bæredygtighed i sundhedsvæsenet, og vi kan mærke, at den bæredygtige ild vokser og vokser hos medarbejderne. Vi vil gerne sikre, at den ild både fortsætter med at brænde, men også gør det dér, hvor det giver mest mening, og vi ved, at initiativerne i Bæredygtighedskataloget sparer CO2, siger Maria Gaden, leder af Center for Bæredygtige Hospitaler.

- Det absolut vigtigste her og nu er at komme i gang, for selv små ændringer i hverdagsforbruget kan samlet set gøre en stor forskel, hvis det bliver skaleret. Det vi kan, det skal vi, siger hun.

Tiltagene i kataloget er kigget efter i sømmene af fagfolk som hygiejnesygeplejersker, arbejdsmiljøeksperter og klinikere for at sikre, at forandringerne ikke sker på bekostning af patienternes og medarbejdernes sikkerhed.

Kort om Bæredygtighedskataloget

  • Der er pt. 16 tiltag i kataloget. De er inddelt i kategorierne "Mindre forbrug", "Genanvend mere" og "Organisering".
  • Tiltagene er både generelle og konkrete, og de fleste afdelinger ville kunne finde inspiration i kataloget til at gå i gang med bæredygtighedsarbejdet med det samme.
  • Der vil løbende blive tilføjet nye tiltag i kataloget, efterhånden som de bliver testet og godkendt.
  • Kataloget kan frit bruges af hospitaler i andre regioner. Håbet er, at tiltagene vil vokse ud over Region Midtjyllands grænser – og at erfaringer og tiltag fra andre regioner kan vokse ind i kataloget.

Find Bæredygtighedskataloget her.

Kontakt

Sanne Lindhardt

Bæredygtighedskonsulent
sannli@rm.dk
Tlf. 2037 6099.