04.05.23

øvelse2.jpg

Beredskabsøvelsen var planlagt til at foregå i almindelig drift, og den blev da heller ikke nævneværdigt påvirket, da den kommunale strømforsyning blev sat ud med meget kort varsel onsdag den 3. maj omkring kl. 9.

Hospitalets nødgeneratorer startede nemlig planmæssigt op og leverede den nødvendige nødstrøm til hospitalets mange apparater og udstyr.

- Øvelsen gik over al forventning. Der blev varslet et strømsvigt et kvarter i forvejen, og da strømmen gik, forsvandt al lys som forventet i et sted mellem 18 og 22 sekunder. Her gik hospitalet i bogstavligste forstand i sort. Alle nødgeneratorer kom dog op at køre og leverede hurtigt den nødvendige nødstrøm. Både patienter og personale tog det stille og roligt undervejs, så øvelsen forløb helt efter planen, forklarer beredskabschef Britta Ørnfeldt Lund.

- Øvelsen viser, at det store forarbejde med at gennemgå hospitalet og sikre sig, at vi er rustede til en lignende situation, har været det hele værd. Vi kan konstatere, at vi er klar til en lignende situation en anden gang, og alt det patientrelaterede fungerede upåklageligt, siger beredskabschefen og noterer sig, at der nu vil blive evalueret på øvelsen, og at der eventuelt vil være små justeringer til beredskabsplanen.

- I dag var beredskabsvagterne fysisk samlet i Akutafdelingen for hurtigt at vende, hvad det var for en melding, der var kommet, og hvilke konsekvenser den ville have for hospitalet. Det kan dog være svært at samle alle vagterne hurtigt, så vi kommer muligvis til at arbejde med at sende sms'er i stedet for at samles fysisk, så vi får meldingen ud endnu hurtigere.

Test af nødstrøms-automatikken

Også hospitalets tekniske chef er meget tilfreds med resultatet af dagens øvelse.

- Det fungerede rigtig godt, og vi fik testet, at alle anlæggene fungerer upåklageligt, selvom der blev slukket helt for den kommunale strømforsyning, fortæller teknisk chef René Kjellerup.

- Vi tester hver måned, at nødstrømsforsyningen fungerer, som den skal ved at starte generatorerne op, synkronisere dem ind, og derefter slukke for bystrømmen. Så ved vi, at vores generatorer virker.

- I dag havde vi imidlertid en anden situation, idet der blev slukket for bystrømmen først. Vi fik således testet, at den automatik, der skal starte generatorerne op, også virker, som den skal. Samtidig så vi, hvordan UPS-forsynet udstyr (som er udstyr med batteri) ligeledes kan fungere planmæssigt i den korte periode, der kan være fra strømafbrydelsen, til nødforsyningen sætter ind.

Den tekniske chef fortæller videre, at der enkelte steder på hospitalet er blevet registreret udstyr, som ikke kunne klare stresstesten.

- Der var en pc hist og her og et relæ, som af uransagelige årsager ikke slog tilbage, da nødstrømmen kom op at køre. Det skete f.eks. på plan 7, så døren ind til medicinrummet ikke kunne åbnes, ligesom der var branddøre, som skulle åbnes igen.

Find beredskabsplanen for Regionshospitalet Horsens på intranettet.

Fakta om Brownout

  • Brownout er en manuel aflastning af el-nettet, hvor geografiske områder nedlukkes for strømforsyning i op til 2 timer, men kan forlænges afhængig af situationen.
  • Et Brownout er altså en kontrolleret nedlukning for at undgå et evt. blackout, som er ukontrolleret nedbrud af hele el-systemet.
  • Et brownout varsles typisk på forhånd, men kan komme uvarslet eller med kort varsel helt ned til 15 minutter. Under et brownout har Regionshospitalet Horsens en back-up via nødstrømsgeneratorer, og der er UPS-anlæg på kritiske områder, apparaturer og anlæg. På hospitalet gælder det fx trådløse telefoner og trådløs netværk, OP-stuer, opvågning, traumestuer og intensiv.
  • Brownout testes i år, da energiforsyningen forventes at kunne blive udfordret i vinteren 2023/2024, som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland. Ved udfald i energiforsyningen kan der opleves et drastisk spændingsfald på el-nettet, hvor det vil være nødvendigt at lave en kontrolleret nedlukning af dele af el-nettet (også kaldet brownout) i en kortere eller længere periode for at opretholde spændingen på resten af el-nettet.

En af hospitalets fem generatorer

øvelse.jpg

Kontakt beredskabsorganisationen


Britta Ørnfelt Lund
Beredskabschef
Overlæge, Speciallæge i Almen Medicin
brittlun@rm.dk

Maria Luisa Overgaard Jensen
Beredskabssekretær
Økonomisk konsulent, Budgetenheden
Tlf. 23815947
maria.jensen@rm.dk


Kristina Green Lauridsen
Teknisk beredskabskoordinator
Udviklings- og kvalitetskoordinator
kristlur@rm.dk