02.05.2023

Onsdag den 3. maj er der varslet beredskabsøvelse på hospitalet i regi af det regionale sundhedsberedskab. Dette års øvelsestema vil være forsyningssvigt, og det er specifikt 'brownout', som skal øves på hospitalet.

 

Skal øve "brownout"

Onsdag den 3. maj er der varslet beredskabsøvelse på hospitalet i regi af det regionale sundhedsberedskab. Dette års øvelsestema vil være forsyningssvigt, og det er specifikt 'brownout', som skal øves på hospitalet.

Sundhedsstyrelsen har opfordret hospitalerne til at øve brownout, da energiforsyningen kan blive udfordret i vinteren 2023/2024, som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland. Ved udfald i energiforsyningen kan der opleves et drastisk spændingsfald på el-nettet, hvor det vil være nødvendigt at lave en kontrolleret nedlukning af dele af el-nettet (også kaldet brownout) i en kortere eller længere periode for at opretholde spændingen på resten af el-nettet.

Brownout er altså en kontrolleret nedlukning for at undgå et evt. blackout, som er ukontrolleret nedbrud af hele el-systemet. Et blackout er langt større i både geografisk område og tid.

Der vil i forbindelse med øvelsen på onsdag være en kortvarig strømafbrydelse (forventet 15-45 sekunder), indtil nødgeneratorerne starter op. En del teknisk udstyr har batteri og vil tage over i den kortvarige periode, så udstyret forventes ikke umiddelbart at blive påvirket af strømafbrydelsen. Øvelsen foregår i almindelig drift.

Information om øvelsesdagen er tilgået beredskabskontaktpersonerne og afdelingsledelseskredsen, og der bliver oplyst om øvelsen på hospitalets intranet, hjemmeside samt infoskærme.

Kontakt beredskabsorganisationen


Britta Ørnfelt Lund
Beredskabschef
Overlæge, Speciallæge i Almen Medicin
brittlun@rm.dk

Maria Luisa Overgaard Jensen
Beredskabssekretær
Økonomisk konsulent, Budgetenheden
Tlf. 23815947
maria.jensen@rm.dk


Kristina Green Lauridsen
Teknisk beredskabskoordinator
Udviklings- og kvalitetskoordinator
kristlur@rm.dk