27.10.23

Mens Regionsrådet i løbet af efteråret har indgået budgetforlig og vedtaget næste års budget, så er der sideløbende blevet udarbejdet et udkast til Politisk Sparekatalog for 2024.

Sparekataloget tager afsæt i budgetaftalen og indeholder syv temaer, som der skal findes besparelser inden for. Der lægges bl.a. op til at flytte funktioner og enheder, rykke rundt på opgaver, skrue ned på kapaciteten og reducere administrative udgifter.

Arbejdet med udkast til Politisk Sparekatalog følger tidsplanen og vil derfor være klar til at blive sat i høring den 6. november.

Her på Regionshospitalet Horsens vil udkastet bl.a. blive drøftet i hospitalets MED-udvalg. Det gælder både hospitalets Hoved-MED-udvalg og eventuelt berørte Lokale-MED-udvalg i de enkelte afdelinger.

Deadline for høringssvar i forbindelse med sparekataloget er den 20. november, og præcist en måned senere vil Regionsrådet træffe endelig beslutning om, hvordan besparelserne skal udmøntes.

Intern spareplan sættes i værk

Foruden de besparelser, som omfattes af det politiske sparekatalog, så er vi på hospitalet også nødt til selv at igangsætte en intern spareplan i 2024.

Da regionen er så økonomisk trængt, så får vi ikke demografi-midler ud i år, hvilket vi har fået de seneste tre år. Vi er derfor nødt til selv at finde de midler internt på hospitalet, så vi kan dække udgifter, som vi ved, der kommer i 2024. Det gælder fx udgifter til nye IT-systemer, betaling for behandlinger i det private osv.

Hospitalsledelsen og afdelingsledelseskredsen vil i den næste tid arbejde med at finde besparelserne via målrettede tværgående indsatser.

Der vil løbende komme mere information ud om besparelserne i Region Midtjylland og her på Regionshospitalet Horsens bl.a. på hospitalets intranet.

Find flere informationer på hospitalets temaside om Budget 2024.

Kontakt

Hospitalsledelsen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
 
Lægefaglig direktør

Tlf. 2286 0649

Mette Ringtved
Sygeplejefaglig direktør
Tlf. 7842 5006