21.06.23

På hospitalet er vi godt i gang med at implementere det nye Onboarding-Program.

Der er hen over foråret blevet gennemført flere workshops for de to elementer "Potentialesamtale" og "Mentorordningen", som hospitalets nye Onboarding-program pt. består af.

I efteråret 2023 vil de to workshops blive gentaget med det formål at give flere mulighed for at deltage og dermed understøtte en solid forankring af elementerne i Onboarding-programmet ved at klæde ledere og medarbejdere på til sammen at løfte den vigtige opgave.

Workshops om Potentialesamtalen

Potentialesamtalen er en meningsdannende samtale med fokus på medarbejderens motivation. 

Datoer for workshops om potentialesamtalen er:

Dato

Tidspunkt

Lokale

Onsdag d. 14. september 2023

8.30 – 11.30

Den Blå Sal

Torsdag d. 5. oktober 2023

8.30 – 11.30

Den Blå Sal

Mandag d. 9. oktober 2023

8.30 – 11.30

Den Blå Sal


Link i Plan2Learn: https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=611e58ee-b563-4e29-abbc-0ee84d6ad2ed&r=KursusValg.aspx?id=98417.

Målet med denne workshop er at opnå viden om grundlaget for potentialesamtalen og færdigheder til at kunne afholde potentialesamtaler med nye medarbejdere.

På workshoppen vil der være små træningssessioner, hvor deltagerne bliver øvet i at afvikle en potentialesamtale, og du vil desuden blive introduceret til de hjælpeværktøjer, som er til din rådighed, når du skal afvikle potentialesamtaler.

På workshoppen vil desuden blive fortalt om nogle af de erfaringer, der allerede er høstet i afdelinger, hvor potentialesamtaler er blevet afholdt som en del af en pilotafprøvning.  

Leder skal deltage sammen med nøgleperson bl.a. "fordi der på workshops bliver trænet og øvet i afviklingen af potentialesamtalen, og erfaringen fra de tidligere workshops har vist, at det er en fordel, at man øver sig sammen med en fra sin egen afdeling. Det gør det nemmere at formidle til resten af afdelingen efter workshoppen".

Målgruppe: Ledere og kommende mentorer/nøglemedarbejder (fx introduktionsansvarlig, vejleder mv.) deltager sammen.

Nøglemedarbejderen skal have lyst til og mulighed for at støtte op om, at potentialesamtalerne med nye medarbejdere bliver en værdifuld proces for både den nyansatte, medarbejdere og ledere i din afdeling.

Workshops om Kompetenceudvikling af mentorer

Kompetenceudvikling af mentorer handler om at skabe tryghed og fælles forståelse for konceptet.

Datoer for workshops om kompetenceudvikling af mentorer er:

Dato

Tidspunkt

Lokale

Fredag d. 15. september 2023

8.30 – 11.30

Den Blå Sal

Mandag d. 6. november 2023

8.30 – 11.30

Den Blå Sal


Link i Plan2Learn: https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=611e58ee-b563-4e29-abbc-0ee84d6ad2ed&r=KursusValg.aspx?id=98697

Målgruppe: Workshoppen er målrettet kommende mentorer for nye kollegaer på hospitalet uanset faggruppe, heraf mentorer, der på baggrund af egen erfaring kan have lyst til at uddanne kommende mentorer i egen afdeling.

God onboarding

Det er centralt i Onboarding-programmet, at den nye medarbejder hurtigt bliver en del af afdelingens sociale og faglige netværk, oplever at blive en værdifuld del af det daglige arbejde og opnår selvstændig handlekompetence.

Onboarding-programmet har desuden et bredere fokus, der understøtter hospitalets nye strategi med fokus på medarbejdere, kultur og værdier. God onboarding af nye medarbejdere er lederens ansvar, men alle kolleger bidrager i de faglige og sociale netværk, som mentorer eller ved at træne andre kolleger i redskaber og metoder i Onboarding-programmet.

Endelig er vi på Regionshospitalet Horsens også på trapperne med et tilpasset koncept for oplæringsforløb af nye sygeplejersker.

Hospitalets onboarding-materiale inkl. inspirationsvideoer er tilgængeligt på hospitalets intranet under 'Om hospitalet' -> 'Onboarding på Regionshospitalet Horsens'.

Kontakt

Mette Ringtved

Sygeplejefaglig direktør 
Tlf. 7842 5204
MERJNS@rm.dk

Lene Krag

HR-chef
Tlf. 7842 5080
lene.krag@horsens.rm.dk