25.01.23

Hospitalsledelsen stod i kantinen tirsdag den 24. januar for at præsentere den nye strategi - fra venstre lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen og sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved.

Hvad skal kendetegne Regionshospitalet Horsens i fremtiden? Og hvad skal vi fokusere på for at gøre hospitalet attraktivt som både arbejdsplads og behandlingssted?

Det er spørgsmålene, som både medarbejdere, ledere og patienter har givet input til, og hvor de mange svar nu er blevet omsat til en fælles strategi for hospitalet.

Strategien er den fælles retning, vi skal bevæge os i på hospitalet, og som derfor kan hjælpe os med at prioritere i vores mange indsatser.

De fire strategispor

Men hvad skal vi så fokusere på for i fællesskab at få skabt fremtidens attraktive hospital?

I alt fire strategispor er udledt ud fra de mange input:

  • Mere menneske
  • Større sammenhæng
  • Mere faglighed
  • Stærkere relationer

Hvert af de fire strategispor har en betydning for både medarbejdere og patienter. Man kan derfor sige, at strategien går på to ben.

I forhold til medarbejdere betyder 'Mere menneske' fx, at vi løser vores opgaver i fællesskab og med mulighed for, at hver enkelt medarbejder kan sætte sine egne både faglige og personlige kompetencer i spil.

I forhold til patienter betyder 'Mere menneske', at vi sammen møder patienten som et helt menneske og tilbyder et behandlingsforløb, der er målrettet patienten og dennes livssituation.

Strategien er godkendt af afdelingsledelseskredsen og HMU og blev lanceret på hospitalet tirsdag den 23. januar.

Den skal nu ud og arbejde på hospitalet.

Se mere om strategien 'Regionshospitalet Horsens som attraktivt hospital'.

Hospitalsledelsen

Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
 
Lægefaglig direktør

Tlf. 2286 0649

Mette Ringtved
Sygeplejefaglig direktør
Tlf. 7842 5006