26.09.23

Cirka hver 3. uge henter organisationen 'Bevar Ukraine' donationskasser fra os. Når vi samler kasserne fra hele hospitalet, står vi ofte med 4-5 bure fyldt med utensilier, der på den eller anden måde ikke længere kan anvendes af os selv. Men forholder det sig nu virkelig også sådan?

Med bæredygtighedskasketten på er vi dykket ned i kasserne for at kortlægge indholdet, og kan godt afsløre, at vi har fundet besparelser både til klimaet og kasseapparatet.

Retningslinjer for donation under udarbejdelse

I bedste mening fylde der ofte produkter i kasserne, som i mange tilfælde godt kunne være brugt på hospitalet – eller endda hører til i restaffald. Det kan være:

  • Uåbnede produkter i større antal, der ikke har overskredet holdbarhedsdato.
  • Uåbnede produkter i større antal, der har overskredet holdbarhedsdato.
  • Ubrugte produkter taget ud af emballagen, hvor der nok er blevet lagt for mange frem.
  • Åbnede, ubrugte produkter, der måske fx er blevet tabt.
  • Brugte produkter, der heller ikke kan bruges i Ukraine, fx åbne pakker med bodywash og wetwipes.

Pt. har vi ingen retningslinjer for at håndtere spildet. Derfor samarbejder Hygiejne og Bæredygtighed om at udarbejde et dokument til e-Dok, der præcist beskriver, hvordan afdelingerne håndterer spild af utensilier.

Dog er der to nye tiltag, I allerede kan være opmærksomme på nu:

Fremadrettet er det vigtigt, I skriver afdelingens navn på donationskassen. Identifikationen vil kun blive brugt til at hjælpe afdelingen med, at det rigtige lander i kasserne - ikke for at hænge nogen ud.

Kasser til klinisk risiko MÅ IKKE anvendes til donationskasser. Der er købt et parti små flyttekasser afdelingen kan hente, hvor I bringer donationskasserne ned: Lige uden foran Max's depot i kælderen. Når flyttekasserne er brugt op vil der stå et bur med brugte kasser, hvor der kan tages en kasse med fra.

Brugte ISO-vogne skal tømmes før afhentning

Et særligt opmærksomhedspunkt er tømning af ISO-vogne til isolationsstuer, da produkterne på vognene bidrager til et massivt spild, der lander i donationskasserne.

ISO-vogne er pakket med et standardsortiment, når de kommer op i afdelingen. Det undersøges pt. af Hygiejne om sortimentet er for omfattende, og der kommer muligvis ændringerne, der reducerer antallet af produkter på vognene.

Når en brugt ISO-vogn bestilles til afhentning, bliver vognen fremadrettet kun taget med, hvis den er tømt. Produkterne på ISO-vognen skal anvendes i afdelingen, både åbne og uåbnede – dette er godkendt af Hygiejne og ikke et nyt tiltag. Igennem længere tid er det blevet observeret, at to ud af tre brugte ISO-vogne returneres fyldte, hvorefter produkterne sendes til donation.

Vi nedbringer spildet

Servicetjek af donationskasserne indgår som et tiltag i hospitalets arbejde med bæredygtighed, hvor et af de vigtigste mål er at nedbringe det samlede forbrug for at sænke CO2-udledningen. At vi samtidig, så og sige, kommer til at samle penge op fra kasserne er en ekstra motivation til at reducere spildet.

Der skal selvfølgelig fortsat være mulighed for at donere utensilier, vi ikke længere selv kan bruge, til fx Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem. Men vi skal først og fremmest sikre, vi ikke sender produkter videre, vi selv kunne have brugt.

Kontakt

Sanne Lindhardt

Bæredygtighedskonsulent
sannli@rm.dk
Tlf. 2037 6099.