23.03.23

15 års jubilarer LILLE.jpg

De seks frivillige, som har været en del af ordningen siden starten i 2008

Den 1. april er det 15 år siden, at hospitalet etablerede et korps af ca. 50 frivillige.

Seks af de frivillige er stadig en del af ordningen og kan derfor nu fejre deres 15 års jubilæum. Samtidig runder tre frivillige ti års anciennitet, mens seks har fem års jubilæum.

Der var således rigtig meget at fejre, da hospitalets frivillige var samlet torsdag den 23. marts 2023 til markering af de mange jubilæer med blomster, jubilæumsnåle, kaffe og kage.

- Meget er sket og ændret gennem tiden, men I kommer igen og igen, sagde oversygeplejerske Kirsten Frederiksen i sin tale til frivillige.

- I står i front som de første, vores besøgende møder, når de kommer på hospitalet. I viser vej og til rette sted, og I kan se de udfordringer, der kan møde en stresset og utryg patient eller pårørende, som er på vej ind på hospitalet. Dem guider I nænsomt på vej. I er både vedholdende, udholdende og parate til at give uden nogen forventning om at få noget igen.

Forbedrer patienternes møde

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen erindrede, hvordan frivilligkorpset blev etableret med det formål at forbedre patienternes møde med sundhedsvæsenet til gavn for både patienter, pårørende, medarbejdere og ledere.

- Og det formål har I opfyldt til UG med kryds og slange, sagde hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, som også selv kan fejre 15 års jubilæum i år ved Regionshospitalet Horsens.

- I alle årene har jeg glædet mig over det store og vigtige arbejde, I udfører her i huset. Jeg håber, I har mod på mindst 15 år mere, sagde hospitalsdirektøren og takkede samtidig de to hospitalsansatte, som står for at koordinere frivilligordningen på hospitalet.

En kæmpe tak for indsatsen til vores unikke korps af frivillige hjælpere!

Kirsten Frederiksen

Oversygeplejerske Dialyseklinikken
Koordinator for frivilligordningen
Tlf. 7842 6163
kirsten.frederiksen@horsens.rm.dk