04.10.23

Det er investeringsplanen, der fastlægger, hvilke anlægsinvesteringer, der skal prioriteres i regionen.

Her fra Regionshospitalet Horsens har vi haft en lang række ønsker til planen, og det er glædeligt at konstatere, at det har været muligt for Regionsrådet at prioritere de vigtigste behov på nuværende tidspunkt i form af:

En ny sterilcentral

NIRAS gennemførte i 2021 en analyse af den nuværende sterilcentral. Analysen viste blandt andet, at der var en alvorlig risiko for nedbrud på højhusets grundlæggende installationer, der løber ind gennem sterilcentralen.

Analysen viste desuden, at renovering ville være vanskelig og ikke anbefalelsesværdig, da en moderne sterilcentral ikke ville kunne etableres i de eksisterende rammer.

Hospitalets byggerorganisation 'Byggeri og Anlæg' er i samarbejde med 'Bedøvelse, Operation og Intensiv' allerede langt med planlægningen af den nye sterilcentral, som vil blive placeret ud for den nuværende operationsgang på p-arealet.

Politikerne har med den nye investeringsplan anerkendt udfordringerne med sterilcentralen i Horsens, og på den baggrund har de afsat 130 mio. kr. til en ny sterilcentral. Den nye sterilcentral forventes at stå klar i 2027.

Renovering af højhusets plan 1 og 2

Når 'Blodprøver og biokemi' til foråret 2024 kan flytte ud i den nye analysehal (Nye Nord plan 1), og den nye 'prøvetagning/blodbank' (bag kiosken) ibrugtages, kan sidste renoveringsetape på højhuset (plan 1 og 2) begynde.

Med Investeringsplan 2024-32 har politikerne prioriteret midler til renoveringen af begge etager, og højhuset kan dermed blive renoveret helt færdigt.

På plan 2 placeres hjertemedicinsk sengeafsnit, og på plan 1 samles de medicinske klinikker. Planen er, at de to etager er færdigrenoveret ved årsskiftet 2025/26.

Igangværende byggeprojekter

På Regionshospitalet Horsens er vi desuden igang med en række byggeprojekter, hvor status er:

Blodprøver og biokemi (plan 1 i Nye Nord)

Byggesagen blev afsluttet ca. 2 måneder før tid, og Roche er nu i gang med at installere den nye fuld-automatiserede laboratoriebåndsløsning. Efteråret og det tidlige forår vil blive brugt på installation, validering og oplæring i det nye apparatur. Flytning og ibrugtagning forventes i april måned 2024.

Akut 2E

Den nye bygning til Akutafdelingen (syd for ambulancerampen) er ved at være færdigbygget, og den ibrugtages på plan 2 tirsdag i uge 40. Der var officiel indvielse af bygningen fredag d. 22. september med repræsentanter fra Regionsrådet.

Underetagen, hvor der bla. skal ligge Blodbank, ibrugtages først i foråret 2024 i forbindelse med, at 'Prøvetagning og blodbank' flytter ind. Etape 2E er den sidste store ombygningsetape i Akutafdelingen.Tilbage er blot en mindre ombygning, så Lægevagten sikres tidssvarende rammer.

Kloakprojektet

De sidste strømpeforinger er ved at være udført, og det betyder, at den oprindelige del af hospitalet (Akutafdelingen, bygning 6 med bl.a. Røntgen og Skanning og højhuset) fra 1970 nu har fået renoveret faldstammerne til både kloak- og regnvand.

Eneste lille undtagelse er de faldstammer, der går gennem Sterilcentralen. Disse kan først renoveres, når udflytning til den nye sterilcentral er sket.

Kontakt

Søren Schousboe Laursen

Projektchef
Tlf. 5122 4539
soeren.laursen@horsens.rm.dk

Bjarne Tang Lauridsen

Projektchef
Tlf. 9395 8700
bjarlu@rm.dk