07.07.2023

På billedet fra venstre: Inger Krog-Mikkelsen; fundraiser, Marie Bagger Bohn; ph.d. læge, Mathias Høgsholt; fysioterapeut og kommende ph.d.-studerende, Jeppe Lange; ph.d., overlæge, lektor (hovedvejleder), Bent Lund; overlæge, klinisk lektor, Kasper Spoorendonk; fysioterapeut, Signe Kierkegaard-Brøchner; ph.d., post.doc.

Forskningsgruppen  H-HiP (Horsens Research Centre - Hip Training & Preservation Surgery) har modtaget en bevilling på 2.2 mio kr. fra Karen Elise Jensen Fonden til at udføre et kirurgisk lodtrækningsforsøg til patienter med udvendige hoftesmerter.
 
Ortopædkirurger på Regionshospitalet Horsens har som de eneste i Danmark siden 2017 foretaget protokolleret kirurgisk behandling af patienter med udvendige hoftesmerter, og er nu dét hospital i Danmark, hvor det største antal patienter med udvendige hoftesmerter udredes og behandles kirurgisk.
 
- Vi har med en patientgruppe at gøre, som tidligere har været overset i den kliniske hverdag. Både i verdenslitteraturen og til stadighed i den kliniske virkelighed bliver der forsøgt behandlingsstrategier, som ikke er målrettet den struktur i hoften, som vi i H-HiP betragter som den egentlige baggrunden for smerterne. Vi ønsker derfor som de første i verden at undersøge effekten af kirurgisk rekonstruktion af senevævet tilhørende den udvendige baldemuskulatur i et lodtrækningsforsøg, siger kommende ph.d.-studerende Mathias Høgsholt, fysioterapeut, cand.scient.san, fra Regionshospitalet Horsens.
 
Studiet skal udføres lokalt på Regionshospitalet Horsens i et samarbejde mellem Fysio- og Ergoterapien og Ortopædkirurgi, og indgår som en del af et ph.d.-projekt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Projektgruppen fra H-HiP udgøres af kommende ph.d.-studerende Mathias Høgsholt fysioterapeut, cand.scient.san; Bent Lund overlæge, klinisk lektor; Marie Bagger Bohn ph.d. læge; Signe Kierkegaard-Brøchner ph.d., post.doc; Kasper Spoorendonk fysioterapeut; Jeppe Lange ph.d., overlæge, lektor (hovedvejleder).

Kontakt

Jeppe Lange

Forskningsansvarlig overlæge på Ortopædkirurgi og vice Institutleder på IKM
jepplang@rm.dk